Myslím, že je jen přirozené, když se křesťané mezi sebou liší v názorech na více či méně podstatné otázky Božího zjevení. Nikdo z nás nemá patent na rozum.

Často mě nepřestává udivovat jistota, se kterou tu ten či onen předkládá jedině správný výklad v Bibli mnohdy nejasných nauk. Avšak bratři a sestry, nesnižujme jeden druhého, (Jakub 4,13), nezapomínejme, že světu Kristus vzkázal, že jeho učedníky pozná podle vzájemné lásky (Jan 13,35).

Nevyzývám k bezbřehému relativismu a k oběti pravdy na oltáři modly plochého ekumenismu, vyzývám k troše pokory při prezentaci vlastního názoru, která člověku připomíná, že je jen omylným a hříšným tvorem, a hlavně ke vzájemné lásce. Vzpomínám si, že když jsem byl jako hledající v podobné situaci, nevadilo mi tolik, že se jednotliví křesťané (a církve) liší v interpretaci Božího slova, ale snaha překřičet (nebo dokonce dehonestovat) ty bratry a sestry, kteří Krista následují odlišně, se kterou jsem se bohužel setkal, byla dlouho mým kamenem úrazu.

Vloženo Neděle, 16. prosinec 2007 @ 22:20:06 CET od bolek, Granosalis

- Hyperion -