Bratře Pavle, otázka, která mě trápí: je předmanželský sex důchodců, kteří se mají rádi, hřích nebo dokonce smilstvo? Děkuji za odpověď. Pán s Vámi ...

Milý bratře, odpověď na tuto otázku má obvykle dvě roviny. Ta první, která se týká intimního soužití mimo manželský svazek, střídání sexuálních partnerů, je jasná. Vy jste svoji otázku formuloval jako „předmanželský sex", důchodců, kteří se mají rádi - čímž naznačujete, že o manželství uvažují. Pokud je tomu tak, předmanželský nebo mimomanželský sex, zřejmě do kategorie smilstva patří.

Ta druhá část otázky může představovat spíše ekonomickou realitu. Protože existují vdovské a sirotčí důchody, které po uzavření nového manželství pominou, ovdovělí a osamocení důchodci nevstupují do manželství, ale žijí spolu jako druh a družka. Pro nesezdané páry je to schůdnější cesta, jak si zachovat nebo získat další sociální dávky. Současné zákonodárství nepovažuje rodinu za přínos společnosti. Nový návrh, že nevymahatelné výživné na děti bude platit stát, je dalším návodem, jak roli a stabilitu manželství ještě oslabit. Ale to už je o něčem jiném.

Vaši Steigerovi

 

Dobrý deň. Už dlhšiu dobu premýšľam o tom, či sa môže rozvedená žena či muž znovu zosobášiť. Pritom mám na mysli aj Pánove slova, že manželia sa môžu rozísť len z dôvodu smilstva, ale o opätovnom sobáši nie je reč. Neviem, ako mám na tuto vec pozerať, nie som „zákonník", chcem len, aby moje názory formovalo Božie Slovo.

Všetky teórie, ktoré som doteraz počula, mi nijak na tuto otázku neodpovedali, hoci boli perfektne prepracované. Podľa Božieho slova sa znova môže vydať, či oženiť len ten, kto o svojho manžela prišiel smrťou. Inak nie, aspoň tak to chápem z Božieho slova, inak budú nazývaní cudzoložníkmi a tých bude súdiť BOH. Neviem sa v tom zorientovať, lebo aj u nás v zbore to funguje tak, že ak sa niekto rozviedol v starom živote, ako znovuzrodený kresťan sa môže oženiť či vydať znova. Podobný problém máme aj v rodine, kde väčšina z rodiny „zháňa" rozvedenej partnera, povzbudzuje ju k hľadaniu, lebo bola opustená manželom kvôli tehotnej milenke.

Rozumiem, že Boh chce milosrdenstvo, samej žene s dieťaťom je v dnešnej dobe ťažko, ale aj ona sama túži po biblickom vyriešení tejto svojej otázky. Má zostať sama? Musí zostať sama? Preto vás chcem poprosiť o BIBLICKY pohľad na tento problém. Ďakujem za odpoveď.

- Vaša poslucháčka S. -

Milá posluchačko, posíláme Vám článek, který byl otištěn v ZODu č. 72. Článek je převzat, je to doktrinální prohlášení Grace Community Church v Los Angeles. I na ten tehdy došla jedna velmi negativní odpověď. Stojí za zamyšlení a prozkoumaní na modlitbě. Písmo svaté nikdy jednoznačně neschvaluje rozvod a následný sňatek nejspíše proto, že by člověk tuto možnost zneužil. Nikdo z nás do nitra člověka nevidí a proto je záležitost vstupu do nového manželství tak citlivá a měla by být řešena velmi odpovědně a v Boží bázni. Někdo se rozvede a prokáže, že ani v druhém svazku není schopen žít podle Božího řádu. Pán Ježíš řekl ženě, která byla přistižena při cizoložství:

Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. (Jan 8:11)

Věřím, že síla a moc tohoto odpuštění provázela tuto ženu až do konce jejího života.

- Steigerovi a Jindra Suchomelová -