Jak hospodaříme? redakce
Efezským 1, 1 - 14 Daniel Heczko
Povzbuzení redakce
Teologická reflexe Pavel Steiger
Napsali jste nám redakce
Smysl života Oswald Chambers
Odpusť nám naše viny redakce
Jak se změnit? Klára Steigerová
Cambridgeská deklarace Pavel Steiger
Evropská aliance evangelikálů Roger Showel
Tři mesiášské zázraky redakce
Můj příběh Klára Steigerová
Maorské vzpomínky na Stvořitele Peter Dennis
Poslední dar Hans Zollinger
Jděte ke všem národům... Klára Steigerová
Jak to vidím já Morris Dirks
Lidské otázky James Montgomery Boice
Účinné povolání Duchem Pavel Steiger
Požehnání svrchovanosti James Montgomery Boice
Neodolatelná milost John Piper
Kniha, která mi rozumí Boice James Montgomery
Číslo 64 redakce