• …lakomství, které je modloslužbou. (Ko 3,5)

Lakomství je kořenem modlářství. Lakomý člověk se klaní před obrazem zlata. Jeho peníze jsou jeho bohem – natolik v ně totiž skládá svou důvěru.

Peníze jsou jeho stvořitelem.Když má dostatek bohatství, myslí si, že je „Někdo“.

Peníze jsou jeho vykupitelem. Dostane-li se do problémů, letí pro své peníze, aby ho vykoupily.

Peníze jsou jeho utěšitelem. Když je smutný, pohlédne na své příjmy a touto zlatou harfou zažene zlého ducha.

Uvidíte-li lakomého člověka, můžete říci: „Hle, modlář!“

– Thomas Watson –

The Beatitudes, www.gracegems.org