Zdravím Vás Jaroslav,

ďakujem za pravidelné zasielanie časopisu Zápas o duši. Je pre mňa často zdrojom mnohorakej inšpirácie. Je to fajn služba.

 Upozorňujem na faktický, predpokladám nechcený, omyl v Zápase o duši č. 117 v článku Není jedno, co čteme. Inak celkom zaujímavý článok, podľa môjho názoru, znehodnocuje zrejme redakčná poznámka v zátvorke na strane 44 „u nás Křesťan Dnes“. Internetové noviny Křesťan Dnes nemajú v súčasnosti ani v minulosti nemali žiadny priamy vzťah s americkým mesačníkom Christianity Today (v preklade „Křesťanství Dnes“).

 Citujem z www stránok novin Křesťan Dnes:

 „Křesťan Dnes byly součástí mezinárodní sítě novin The Christian Post od roku 2004 a nyní jsou členem mezinárodní sítě novin společnosti The Christian Today od roku 2006. Jsou dále členem České evangelikální aliance (ČEA) od roku 2006, Evanjelickej aliancie v Slovenskej republike (EA v SR) od roku 2007 a Křesťanské misijní společnosti (KMS) od roku 2008.“

(1) Prosím o uverejnenie opravy v najbližšie možnom čísle Zápas o duši, pokiaľ to pôjde. Privítam, ak mi vopred pošlete návrh textu, ktorý by ste chceli ako opravu zverejniť. Zároveň prosím o vymazanie celej predmetnej zátvorky na webe http://www.reformace.cz/zod/neni-jedno-co-cteme-cislo-117.

(2) Prosím o odstránenie slovného spojenia “Křesťan Dnes u nás” z videa na http://www.youtube.com/watch?v=q1eULrPj5Cg v čase 27:44 min.

(3) Prosím, aby ste o omyle vyrozumeli organizátorov konferencie (email mi prosím pošlite v kopii) a aby, pokiaľ možno, bolo toto slovné spojenie vymazané z textu v prípadnom zborníku konferencie, či iných zamýšľaných tlačovinách.

(4) Rovnako prosím o vyrozumenie ïalších prípadných individuálnych či skupinových českých alebo zahraničných adresátov Vášho mylného zdelenia v online, vytlačenej či ústnej podobe v minulosti, podľa Vašho najlepšieho svedomia. (Kópie mi zasielať nemusíte, dôverujem Vám, Jaroslav).

(5) Napokon prosím o výmaz tohto slovného spojenia z originálneho súboru, aby v prípade jeho budúceho použitia nedošlo ku opätovnému umylu.

Služba Křesťan Dnes je misijným projektom i podnikateľskou činnosťou zároveň, preto verím, že chápete túto moju dôslednosť v záujme ochrany značky novín, ktoré už takmer 9 rokov, verím, že z Božej milosti, budujem.

Vopred ïakujem za ústretovosť a pochopenie. Mrzí ma to o to viac, že Christianity Today sa podľa viacerých komentátorov, i podľa mojich vedomostí, uberá liberálnym smerom, čo rozhodne nie je zámerom Křesťan Dnes.

Prajem pokojný a požehnaný čas, úprimne Vám prajem zdar vo Vašej ïalšej službe a fandím Vám. Z kníh z vydavateľstva Poutnikova četba, spomínaného v texte, prijímam hojný osoh a prajem tomuto vydavateľstvu rozvoj na Božiu slávu.

V prípade akýchkoľvek otázok ku službe Křesťan Dnes ma prosím kedykoľvek kontaktujte. Snažím sa o transparentnosť a stále učím a i ja robím niekedy chyby. Stane sa. Nádejám sa však, že nás Duch Svätý vedie i pri našich nedokonalostiach a ak by sme v niečom inak zmýšľali, verím, že nám i to Boh vyjaví podľa Filipským 3,15.

Kiež Vám Dobrosrdečný Pán nadelí hojne duchovných darov ku Jeho radosti. S pozdravom „Soli Deo Gloria“ zdraví

Rastislav Tercius Čižmár
vydavateľ
www.krestandnes.cz

*******

Omluva autora a redakce

Pokoj Vám a milost, Rastislave.

Jako autor uvedeného textu i jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši se Vám omlouvám se za tuto svou chybu – měl jsem být pečlivější při prověření souvislostí.

Udělám vše, co bude v mých silách, abych tuto chybu napravil (viz Vaše body 1–5).

S pozdravem a přáním Boží blízkosti

Jaroslav Kernal