Dvoření je mrtvé

Toto říkají média. Dívky, přestaňte od chlapců očekávat jakékoli formální námluvy ve snaze získat váš zájem. Nedřepte doma a nečekejte na chlapce, pro kterého budete to nejdůležitější, který se vám bude svěřovat nebo vám dokonce zavolá. To vše jsou pradávné rituály, věci z minulosti a nemístné naděje.

Já vás však úpěnlivě prosím, buďte jiní. To neznamená, že tento nový způsob myšlení nemá v ničem pravdu, ani že to není současný a zkažený trend naší kultury. Celé je to ale špatně. To, co si skutečně přejeme a o co se snažíme –totiž nalézt partnera na celý život – se tragicky přesouvá na příspěvky na Twitter, do SMS, šťouchnutí na Facebooku, dvojsmyslného flirtování a zahrávání si jednoho s druhým. To je špatně.

Vztah, který směřuje k manželství

Existuje Bůh. A tento Bůh stvořil svět a vládne mu, vládne nad muži a ženami, stvořil i přirozené závislosti jednoho na druhém, stvořil i instituci manželství, která manželský svazek prohlašuje za platný, a uchová jej svatý a bezpečný. Proto jenom On může stanovit smysl, obsah i způsoby našich manželství.

Kdyby bylo možné najít smysl života v sexuálních podnětech anebo by vše bylo jen o dělání dětí, tak by teoreticky tento přístup „zapomeňme na formálnost a jen mějme sex“ mohl dočasně uspokojit naše touhy a pomohl by zplodit dost dětí k zachování lidstva. Ale Bůh měl na mysli něco mnohem romantičtějšího než orgasmy nebo rozmnožování, a proto my bychom měli mít také. Musíme.

Přesto, že lidé ve světě očekávají ve vztahu jeden od druhého méně a méně, Bůh nikoliv – a tak každý musíme ještě pilněji pracovat na našem prozatím nemanželském vztahu, abychom zachovali správný obraz toho, co má manželství znázorňovat a poskytovat.

Mami, kde se vzaly svatby?

Nic v mém životě a víře nebylo více matoucí a duchovně nebezpečné jako moje snaha o vstup do manželství. Už jako velmi mladý jsem toužil po lásce, jistotě a důvěrných věcech, které jsem očekával od manželky.

Bohužel, jak se dalo očekávat, moje nezralá a nezdravá přání nadělala víc škody než užitku. Začal jsem se vztahy příliš brzy. Byl jsem ve vztahu moc dlouho. Zahrával jsem si s našimi city a dovolil jsem, aby věci zašly příliš daleko. Řekl jsem: „Miluji tě“ moc brzy. A teď je mi má samota pravidelnou připomínkou toho, co jsem zkazil, jak jsem promeškal příležitosti nebo udělal něco špatně.

Třeba je i pro vás těžké mít vztah, z těch či oněch důvodů. Možná pan/í Pravý/á začal/a vypadat jako pan/í Smyšlený/á. Snad jste chtěli vztah nebo se vám jen líbila dívka či chlapec, u kterého jste nikdy neměli šanci. Možná se všechna ta doporučení, která jste od ostatních dostali, stala nejasnou hromadou dobře myšlených rad, které si navzájem protiřečí. Postačí, když zůstanete jako osmileté dítě, které se ptá: „Mami, kde se vzaly svatby?“

Očekávejme od manželství více

Obraz manželství, který vidíme v Božím slově – krásná, zásadní ukázka Boží, nekonečně trvající lásky k hříšníkům – nám dává důvod být s někým ve vztahu, ale se správnými hodnotami. Přístup světa nám může zajistit zábavu, sex, děti a nakonec i určitou úroveň věrnosti, ale nemůže nás vést k životodárnému Ježíši, který nás směřuje k manželství.

Přátelé, kteří si „nezávazně“ užívají sex, v něm naleznou určité potěšení, ale nedosáhnou toho vrcholu, který je čeká na druhé straně společného slibu. Radost manželství nespočívá jen, nebo dokonce především, ve fyzické stránce věci. I přesto, že by v sexu měl být hluboký pocit bezpečí, pocit, že jsme milováni a přijati takoví, jací jsme, a přání potěšit toho druhého bez pocitu nutnosti udělat dojem. Když Bůh vytvořil sexuální pouto mezi mužem a ženou, stvořil něco mnohem hlubšího než samotný akt.

Ti, kdo se nezodpovědně oddávají milostnému životu, randění bez opravdového vztahu, romantickým schůzkám bez Krista a věrnosti, se spokojují s tím, co mají. Spokojují se s něčím menším, než Bůh zamýšlel. Bůh nám umožnil dosáhnout něčeho většího skrze svého Syna, kterého seslal pro naši záchranu a ke změně smyslu života, včetně toho milostného. Dosáhnout větší radosti. Pevnější jistoty. Hlubšího smyslu.

To vše lze nalézt ve vzájemné věrnosti a následování Ježíše. Se všemi těmi „více“ můžeme říct světu, na který hledíme: Nespokojujte se s falešnou a nejistou loajalitou, city, zabezpečením a sexuálními experimenty, když Bůh zamýšlí a slibuje nám něco mnohem lepšího skrze křesťanský svazek. A křesťanský svazek může být naplněn pouze skrze křesťanský vztah.

Jestliže někomu křesťanský vztah plný obětavosti, zbožnosti a směřování k manželství připadá jako otroctví, nechápeme to. Pokud nevěrnost a promiskuita někomu zní jako svoboda, nechápeme to. Ježíš by na nás mohl mít i větší nároky, ale jedná podle svého plánu, aby nám poskytnul jistotu a zvětšil naši největší a nejdéle trvající (sexuální) radost.

Jak by měl náš vztah vypadat?

Vy, jejichž cesty jsou poznamenány spíše chybami než obětavostí, trpělivostí a zralými úsudky, vložte svou naději v Boha. On skutečně požehná a vysvobodí z té pokřivené stezky a vytvoří ve vás ještě dnes novou a čistou, moudrou a zbožnou snahu o manželství.

Zde je pár rad pro křesťany, kteří zatím nevstoupili do manželského svazku. Zdaleka to není obsáhlý či vyčerpávající seznam, jsou to jednoduché zásady, které jsem se časem naučil. Doufám, že budou pro vás, vašeho přítele, přítelkyni a pro vaši budoucí manžela/ku povzbuzující.

1. Opravdu je to tak snadné, jak se říká

V době, kdy se lidé berou stále později a později a čím dál více tráví čas na online seznamkách, potřebujeme pravděpodobně připomenout, že manželství spočívá více ve věrnosti než v podobnosti.

Koneckonců, nikdy zde nebyl tak nepodobný vztah než mezi svatým Bohem a jeho hříšnou nevěstou, vzor, kterého se snažíme v našich manželstvích docílit.

Existuje důvod, proč Bible neobsahuje knihu s návodem na vybrání správného partnera. Nejedná se o Boží přehlédnutí této části života, jako kdyby nemohl vidět do 21. století. Podmínky jsou úžasně jasné a jednoduché: 1) Dotyčný musí věřit v Boha (2 K 6,14) a 2) Musí být opačného pohlaví (Gn 2,23-24; Mt 19,4-6; Ef 5,24-32).

Nepochybně budou však ve vašem vztahu i další odlišnosti. Otázky ohledně atraktivity a přitažlivosti jsou nezanedbatelné, ovšem Bible se vyjadřuje i k určitým rolím pro manželky a manžele. Muži by měli chránit a zaopatřovat svou ženu (Ef 5,25-29). Ženy by měly pomáhat a podřizovat se svému muži (Gn 2,18; Ef 5,22-24). Otcové by měli vést své rodiny v Božím slově (Ef 6,4). Rodiče musí milovat a vychovávat své děti ve víře (Dt 6,7). Takže nesporně hledáme více než jen přitažlivou osobu, která „miluje Ježíše“.

Nicméně, mnozí z nás potřebují připomenout, že osoba, která je mi Bohem souzená, není zdaleka perfektní. Každý člověk, který vstoupí do manželství, je hříšník, a tak hledání manžela/ky není snaha o dokonalost, ale pokřivená snaha připodobnit se Ježíši. Jedná se o přání být více jak On a touhu poznávat Ho společně. Bez ohledu na to, jakého křesťana si vezmete, pravděpodobně zanedlouho zjistíte, že už si nerozumíte tolik jako zpočátku. Snad budete tím více žasnout nad Boží láskou, kterou vám skrze Ježíše daroval, a nad tou milostí, že smíte svůj život prožít s tím, koho i přes vzájemné rozdílnosti milujete.

2. Měli byste vědět, proč má vstup do manželství smysl

V nejtěžších chvílích a depresích se naše cíle zmenšují a jsou často zcestné. Zkrátka už nechceme být každý pátek večer sami. Chceme lidem poslat společnou momentku z výletu. Chceme si užít sex bez pocitu viny. Prostě toužíme po dívce či chlapci, který nám řekne, že jsme krásní, zábavní, chytří, dobří v práci atd.

Kdyby to bylo vše, co nám manželství nabízí, nemělo by vůbec žádnou cenu do něj vstupovat. Mnoho lidí se tento fakt bude snažit popřít, ale statistiky rozvodů jsou dostatečným důkazem, že manželství si žádá něco většího, než si většina z vás ve svatební den vůbec dokázala představit. Většina mých přátel, kteří jsou ženatí či vdané, by řekla, že co se zpočátku u oltáře zdálo zábavné, hezké a nezničitelné, se v jejich společném životě postupem času tak čisté a snadné nezdálo. I přesto je manželství dobré a krásné, ale příliš vzácné pro malé cíle.

Existuje dobrý důvod ke vstupu do manželství: Bůh vás bude utvrzovat ve věrnosti jeden druhému. Smysl manželství spočívá v poznávání Boha, uctívání Boha, závislosti na Bohu, zobrazováním Boha, podobání se Bohu. Bůh stvořil muže a ženu k obrazu svému a vstoupil do svazku s nimi, dal jim specifické povinnosti, aby se postarali jeden o druhého ve svém pokřiveném, ale krásném svazku.

Důvod ke vstupu do manželství jste vy, váš partner a všichni okolo, kteří lépe uvidí Boha a Jeho lásku k nám skrze Ježíše. Pokud tuto skutečnost ve vašem vztahu necítíte, rozejděte se. Jestli postrádáme tyto priority, potřebujeme si to s příštím partnerem ujasnit.

3. Dávejte přednost porozumění před důvěrnostmi

Největší nebezpečí ve vztazích je obětování části svého srdce a života někomu, s kým ještě nejsme oddáni. Jedná se o podstatný risk a mnoho, mnoho mužů i žen zažívá hlubokou, neustávající bolest z předchozích vztahů, protože si užívali citovou či fyzickou blízkost druhého bez oddané věrnosti. Laciná blízkost se na chvíli zdá upřímná, ale dostanete, co si zasloužíte.

Zatímco největší odměnou v kristocentrickém manželství je intimita, největší odměna v kristocentrickém vztahu je porozumění. Důvěrnost je nejjistější v souvislosti s manželstvím a manželství je nejjistější v souvislosti s porozuměním. Smyslem našeho vztahu je zjistit, zda bychom se měli vzít, nebo ne, a proto bychom se na něj měli soustředit.

Ve snaze najít porozumění budeme nepochybně rozvíjet i důvěrný vztah, ale neměli bychom tak činit příliš rychle či naivně. Buďte přímočaří a otevření jeden k druhému, ovšem jako křesťané byste měli vědět, že intimita před svatbou je nebezpečná, zatímco porozumění je neuvěřitelně cenné.

4. Najděte snoubence na správném místě

Snadno navážeme na předchozí bod. Hledejte lásku na správných místech. Zaměřte se na ovoce a hned budete mít pomocníka. Místo toho, abyste si dali za cíl oženit se či vdát se, přenechejte tuto starost Bohu, pokračujte v poznávání Boha a hledejte někoho s podobným myšlením. Doufáte-li ve svatbu s někým, kdo vášnivě miluje Ježíše a poznává Ho, je pravděpodobně nejlepší přebývat ve společenství lidí, kteří se Mu plně oddávají.

Neznamená to ale, že máme sloužit Bohu ve snaze nalézt lásku. Takovou sobeckou službou Bůh v zásadě oslavován není. Ne, jednoduše to znamená, že pokud hledáme specifický typ člověka, jsou zde dobrá, bezpečná a snadno rozeznatelná místa, kde tito lidé žijí, slouží a společně uctívají Boha. Přidejte se k takovému společenství, pomáhejte jedni druhým a čekejte, až vám Bůh otevře dveře ke vztahu.

5. Neoddejte mu svou mysl před tím, než se bude moci oddat i zbytek

Ačkoli by se mohlo zdát, že se tento problém týká častěji žen, pohybuji se už dost dlouho mezi mnoha svobodnými muži, jako jsem já, a tak vím, že to není výhradně ženský problém. Cílem pravé křesťanské romantiky by měla být svatba, proto by nás nemělo překvapit, že naše sny, očekávání a srdce vytlačuje vše ostatní z mysli.

Není tak složité představit si, jak budou vypadat vaše děti, jak byste zorganizovali rodinnou dovolenou nebo jaký dům byste si koupili. A stejně jako u sexu, všechny tyto věci by mohly být opravdu dobré, bezpečné a krásné, ale pouze v kontextu vašeho svazku. Satan vám chce lstivě pomoci k vybudování idolů manželství a rodiny, které jsou však příliš křehké pro váš prozatimní vztah bez manželské ho slibu.

„Řekl mi, že mě miluje.“ „Slíbila, že mě nikdy neopustí.“ Zdánlivě nádherné věty, ne vždy ale dojde k jejich naplnění. Často jsou vysloveny s dobrými úmysly, ale bez prstenu – a bez prstenu mohou být následky katastrofální. Chraňte svá srdce a představivost před malováním si příliš daleké budoucnosti.

6. Hranice jsou vašimi nejlepšími přáteli

Snad nejčastěji kladená otázka křesťanů v prozatím nemanželském vztahu zní: „Jak daleko je příliš daleko před svatbou?“ Fakt, že si stále klademe tuto otázku, naznačuje, že potřebujeme určit hranice, a že jsou pro většinu z nás nejasné. Usilujete-li o svatbu a vše vychází tak, jak má, budete čelit pokušení, velkému pokušení.

Sexuální hřích může být zbraň ďábla, který se snaží zničit váš křesťanský vztah. Pokud nebudete znát svého nepřítele a poddáte se mu, budete se sami sebe ptát, jak jste se mohli nechat tak snadno zlákat. Jedni z našich nejlepších přátel v tomto boji budou právě hranice, které si sami nastavíme se snahou zachovat čistotu.

Ačkoli spontánní milostné scénky vypadají ve filmech skvěle a krátkodobě přinášejí příjemné pocity, ve skutečnosti rodí ostudu, lítost a nedůvěru. Zkusme se nejprve o dotecích bavit, než se budeme dotýkat. Vyměňte vzrušení za důvěru, překvapení za porozumění a sebedůvěru. Rozhodujte se zbožně a důsledně předtím, než něco uděláte.

Hranice jsou nutné, protože na cestě k manželství a jeho uskutečnění roste touha po důvěrnějším sblížení v závislosti na tom, jak daleko zajdete. Jste takto stvořeni od přírody. Dotýkání vede k dalšímu dotýkání se. Setrvání v určitých situacích o samotě povede k silnému pokušení. Dokonce i společné modlitby či hodiny a hodiny telefonování můžou vytvořit nezdravou míru sblížení v nemanželském vztahu.

Pokud jsme sami k sobě upřímní, uznáme, že spíše než příliš dlouhým čekáním s dalším krokem chybujeme v lásce zacházením moc daleko. Jen obtížně naleznete pár, který by litoval, že si stanovil hranice, zatímco velmi snadno naleznete lidi, kteří by si přáli, aby v tom byli bývali udělali víc. Jako následovníci Krista bychom opravdu měli být co nejopatrnější a bdělí.

Hranice ochraňují a hranice ukazují hloubku budování důvěry. Ustanovením společných hranic, malých i velkých, a jejich dodržováním prohlubujeme a vytváříme naší důvěru, která poslouží k ochraně našeho sbližování, plnění dohody a rozhodování, až nás Bůh možná dovede ke svatbě.

7. Neustále zapojujte své společenství

Vztah spočívá v rozeznání schopnosti druhého podobat se obrazu Božímu a naplnit s námi smysl manželství. I když můžete mít vždy poslední slovo, nemusíte být schopen vše dobře posoudit. Tak jako v každé jiné oblasti vašeho křesťanského života, potřebujete Kristovo tělo v uvažování o tom, s kým navázat vztah, jak se v něm chovat a kdy se oženit či vdát.

Ačkoli je to málokdy hned vidět, vyslechnout názory lidí, kteří vás znají, milují a mají velká očekávání o vaší budoucnosti, se vám vždy vyplatí. Může to vést k těžkým rozhovorům či hlubokým neshodám, ale donutí vás to vypořádat se s věcmi, které jste sami neviděli. Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana (Př 11,14).

Pozvěte ostatní, aby viděli váš vztah z druhé strany. Snažte se strávit čas společně s ostatními lidmi, páry i svobodnými, kteří vám ukáží, co je správné, špatné a ošklivé.

8. Ať má váš vztah misijní charakter

Ne, nechci vás povzbudit k tomu, abyste začali chodit s dosud nevěřícím mužem či ženou. Když mluvím o misii ve vztahu, mám na mysli vztah, který ukazuje víru v Ježíše a Jeho dobrou zprávu, vztah, který jedná podle evangelia a ne podle světa. Chci, abychom vyhráli jako učedníci díky správným vztahům, konfrontaci se světskými paradigmaty a hledání radosti v obětavosti, nesobeckosti a důslednosti.

Muži a ženy ve světě chtějí mnoho stejných věcí jako vy: zalíbení, věrnost, konverzaci, jistotu, sex atd. A časem uvidí pevnou půdu, na které stojí váš život, a vztah, který je silnější než všechny povrchní věci, které znají oni. Uvidí něco hlubšího, silnějšího a mnohem smysluplnějšího mezi vámi a vaším souzeným.

Vidí lidé ve vašem životě Ježíše a milují Ho více díky tomu, že jste spolu? Vidí jak Boží milost a pravda pracuje ve vašem vztahu, když kráčíte životem společně? Přemýšlíte neustále, jak požehnat svým přátelům a rodině a vést je tím ke Kristu? Čím více vztahy ve světě slábnou, tím více může být ten váš provokativním obrazem vaší věrnosti Kristu, a toho, jak jste povoláni Ho následovat.

Usilovat o manželství tím správným způsobem

Je takový vztah dokonale bezpečný? Ne. Ochrání vás to od bolesti či zklamání? Ne. Garantuje vám to, že se už s nikým nerozejdete? Ne. Ale, díky Boží milosti, vás to může ochraňovat od hlubší bolesti srdce a většího ničivého selhání. Modlím se, aby vás tyto zásady uschopnily milovat svého manžela/ku takovým způsobem, díky němuž budou pravda a evangelium ukázány světu krásněji a dramatičtěji.

Jste-li na tom stejně jako já, už jste to asi několikrát pokazili. Možná, že právě teď děláte něco ve svém vztahu špatně. Buďte ochotni učinit složitá rozhodnutí, velká i malá a usilovat už dnes o manželství tím správným způsobem. A ať už si nakonec jeden druhého vezmete nebo ne (nebo pokud se vůbec oženíte/vdáte), jednou si určitě vzájemně poděkujete.

Překlad Kateřina Babická

www.TouhaPoBohu.cz