Milí čtenáři, rádi bychom se s vámi podělili o některé změny, které proběhly v naší službě v průběhu loňského podzimu.

První změnou, která se dotkne všech, kdo se svými dary pravidelně podílejí na naší činnosti, je změna účtu. Ve stávající bance se bankovní poplatky spojené s provozem účtu v posledních letech vyšplhaly do výše několika tisíc ročně. Chceme být dobrými správci svěřených prostředků, takže jsme založili nový účet (č. ú.: 2600196560/2010) u Fio banky, kde nebudeme platit ani za vedení účtu, ani za příchozí platby a další věci. Věříme, že tak budeme moci lépe spravovat finanční prostředky, které nám Pán skrze vaši štědrost a ochotu podílet se na naší práci svěřuje. Chtěli bychom při té příležitosti požádat ty, kdo mají na svém účtu trvalý příkaz, zda by byli tak laskaví a přesměrovali tento příkaz na nové číslo účtu.

Nový účet znamená změnu také pro naše čtenáře na Slovensku. Dosud jsme všechny transakce řešili přes distribuční společnost LK Permanent, ale nyní nám banka umožňuje mít účet také na Slovensku a to bez poplatků a bez nutnosti vést účet v cizí měně. Jedná se o tentýž účet pouze s jiným označením čísla banky. Takže pro dárce ze Slovenska platí číslo 2600196560/8330.

Druhá změna se týká názvu naší služby. Protože se z Boží milosti naše práce stále rozrůstá, chtěli jsme vybrat název, který by zastřešil jak časopis Zápas o duši, tak také Zimní konferenci, další publikační činnost, tisk a distribuci evangelizačních materiálů, internetovou službu i další věci, na kterých už buď pracujeme, nebo se za ně modlíme a vyhlížíme je. Řadu let již používáme webové stránky www.reformace.cz, tak jsme se rozhodli spojit název naší služby s názvem těchto stránek – tedy Reformace.cz.

Na začátku prosince 2011 jsme spustili tyto webové stránky v novém kabátě a s novou vizí – vytvořit portál české reformované teologie. Na stránkách najdete obsah původních stránek (časopis Zápas o duši, nahrávky a články) a vedle toho celou řadu dalších článků i nahrávek s vyučováním a kázáním.

Časopis Zápas o duši je čtvrtletník a to nám nedovoluje reagovat na aktuální dění v církvi a ve společnosti. Chceme i nadále zachovat vyučující a budující charakter Zápasu o duši, ale vedle toho chceme reagovat na potřeby čtenářů, kteří chtějí znát také názory redakce na aktuální dění. Proto jsme na začátku ledna spustili nový projekt – internetový měsíčník Reformace. Bude vycházet jen v elektronické podobě. K odběru se můžete přihlásit na webových stránkách.

Stránky Reformace.cz by měly sloužit širší informovanosti reformovaným sborům v naší zemi. Takových sborů není mnoho, ale o to více je potřeba, aby tyto sbory o sobě věděly a mohly se navzájem informovat o akcích, které pořádají.

I nadále zůstává naším nejdůležitějším cílem šíření Božího slova a budování učedníků Pána Ježíše Krista. V obou těchto oblastech křesťanské služby je v naší zemi stále práce víc než dost.
Anglický kazatel minulého století Martyn Lloyd-Jones ve svém úvodním kázání ze 2. listu Petrova řekl:

Pokud toužíme po probuzení a znovuobnovení, potom se musíme soustředit daleko více na církev, než na svět. Církev je nositelkou dobré zprávy o spasení; ale pokud je církev sama bez života, je nejistá nebo nešťastná, jak potom může nést evangelium?… Pokud sami nevíme, kde stojíme, jak můžeme konfrontovat svět? A proč by se měl svět, když se na nás podívá, nechat usvědčit z hříchu a nechat se přesvědčit o svém hříchu? Historie velkých probuzení minulosti nám jasně ukazuje, že skutečnou dálnicí k probuzení je živá církev.… A to na prvním místě znamená, že křesťané si musí být absolutně jistí v tom, čemu věří.

Dávno pryč je doba, kterou popisoval Aeneas Silvius Piccolomini (pozdější papež Pius II, 1458–1464) ve své Kronice české, kde psal o tom, že česká vesnická žena zná Bibli lépe než kdejaký římský prelát. O dvě století později napsal Jan Amos Komenský Závěť umírající matky Jednoty bratrské. Se starou Jednotou byl konec a s evangeliem v naší zemi to nebylo o moc lepší. Kromě světlejších okamžiků konce devatenáctého a začátku dvacátého století, kdy povstala řada věrných svědků evangelia, kteří dobrou zprávu znovu šířili po městech i vesnicích, se naše země již po celá staletí utápí ve tmě pověrčivosti a duchovní lhostejnosti a propadá se stále hlouběji do bažiny duchovní otupělosti.

V minulosti dal Pán naší zemi několikrát milost duchovního probuzení a jsme přesvědčeni o tom, že stejnou věc může udělat znovu. Pokud to ale udělá, bude to dělat svrchovaně, podle svého rozhodnutí a podle své moudrosti. Skutečné probuzení nelze naplánovat ani připravit. Žádné lidské dílo nemůže odstartovat opravdové probuzení. Proto nás také v Písmu Pán nevolá k vyhlížení probuzení, ale k věrnosti:

  • Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. (2 Tm 4,2)

To je úkol, kterého se prostřednictvím této služby chopili před více než čtvrt stoletím Pavel a Klára Steigerovi a ve kterém s nimi z Boží milosti chceme společně pokračovat dále.

Abychom vás povzbudili k očekávání Božího jednání v naší zemi, tak jsme do tohoto čísla zařadili také následující článek, který stručně popisuje probuzení ve Walesu, k němuž došlo na konci 18. století.

– redakce –