Věřím, že pastoři (a nejen pastoři, ale křesťanské organizace) by měli zvážit, jak nejlépe využít sociální sítě ke dvěma základním účelům:

  • k budování ovcí ve vaší péči
  • k šíření evangelia mezi těmi, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Pro někoho je to další módní trend, pro ostatní to přináší mnoho výhod a požehnání? Jsem přesvědčen o tom druhém. Dovolte mi, abych se pokusil přesvědčit i vás.

Předpokládám, že mnoho pastorů už má naloženo dost a pravděpodobně nemá čas učit se, jak vytvořit webové stránky, sestavit jejich obsah a potom je pravidelně aktualizovat. Proto mi dovolte, abych se s vámi podělil o svou hrstku do mlýna, protože věřím, že pastoři by měli pravidelně využívat sociální sítě jako pomůcku ke své službě.

Jako pastoři byste měli využívat sociální sítě:

  • Abyste sdíleli, v co věříte.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Nepředpokládejte, že ti, o něž se staráte, opravdu vědí, v co věříte. Pastorova role učitele nekončí v neděli nebo po biblickém vyučování a modlitebním setkání někdy uprostřed týdne. Máte příležitost vyučovat své shromáždění i během týdne prostřednictvím blogování nebo tweetování o tom, co vás učí Pán a jak vás evangelium obnovuje.

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Sociální sítě jsou jednoduchým, rychlým a efektivním nástrojem ke sdílení pravdy, život měnícího a duši zachraňujícího evangelia. Ačkoliv lidé ignorují polovinu věcí, které s nimi sdílíte, přesto je to další způsob, jak krátce a výstižně hlásat slavné evangelium. Lidé, které potkáváte během evangelizačních setkání, by se možná rádi dozvěděli více o tom, o čem jste mluvili. Sociální sítě mají potenciál pomoci vám v pokračování s evangelizační prací i mimo ulice. Jeden bratr to vyjádřil slovy: Ať se nám to líbí nebo ne, sociální sítě jsou myšlenkovým trhem této generace.

  • Abyste sdíleli, proč jste tady.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Nemyslete si, že všichni, o které pečujete, opravdu vědí, proč jste tady. Mnoho věřících často soucítí se svými pastory. Myslí si totiž, že tuto práci dělají, protože k ničemu jinému nejsou dost dobří. Musíte jim dát vědět, že působíte jako pastor, jako zakladatel sboru nebo jako organizace pro slávu Boha a šíření Jeho evangelia. Připomeňte jim čas od času na Facebooku, že „všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Kol 1:16).

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Pokud to musíte připomínat vašemu sboru, je velmi pravděpodobné, že mnoho lidí, se kterými se setkáváte, skutečně neví, proč jste tady. Mnozí si myslí, že pastoři jsou tu jen proto, aby navštěvovali nemocné v nemocnicích a zúčastňovali se setkávání místních spolků. Jiní mají za to, že křesťanské organizace jsou tu proto, aby vybíraly peníze nebo se věnovaly charitě. Ti, kteří strávili nějaký čas v přítomnosti Jana Křtitele nebo apoštola Pavla, brzy poznali, proč dělali tito muži to, co dělali. Byli zde pro Boží slávu a dobro stvoření. Dovolte těm, kdo se vystavují vašemu působení na sociální síti, aby se dozvěděli, proč děláte, co děláte.

  • Abyste sdíleli, kde působíte.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Pastor by se nepochybně se svou prací neměl uzavírat do čtyř stěn. Zatímco zůstává neochvějný a věrný svému místnímu sboru a službě, měl by být mužem v pohybu, stále kázat, sázet (vytrhávat plevel, pokud je potřeba) a provádět průzkum. Váš sbor musí vědět, kde dochází k šíření evangelia, aby se mohl za toto dílo modlit a sdílet s dalšími. Pokud se angažujete v zakládání sboru, potom by se lidé ve vaší péči měli pravidelně dozvídat o šíření evangelia. Statické webové stránky k tomu nejsou vždy vhodné. Sociální síť je tím nejlepším způsobem, jak dostat neznámá místa na mapě na přední místa modliteb svatých.

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Jednou z největších výzev evangelizací je schopnost doporučit dobré, Bibli oddané shromáždění těm, kdo hledají sbor. Prostřednictvím sociální sítě může pastor pravidelně posílat doporučení lidem, kterým chce Pán ukázat svou cestu.

  • Abyste sdíleli, kdy se konají bohoslužby.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Sborový život překypuje setkáními, ale také překypuje lidmi, kteří nejsou vždy dobří v organizaci svého času. Sociální síť může fungovat jako určitý druh připomínek různých setkání a aktivit, které se konají v životě sboru i mimo něj.

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Když dojde k založení nového sboru nebo se existující sbor pustí do evangelizace, vznikne velká potřeba pořádat setkání evangelizačního typu, aby mohli být zváni nově příchozí. Sociální síť je dobrý způsob, jak rozeslat rychlou pozvánku nebo doporučení aktivity či události jiného sboru. Je obvyklé, že věřící, kterým leží na srdci ztracení, pomohou šířit tyto zprávy a povzbuzovat ostatní, aby se také zúčastnili. Pastorovi, který nemá času nazbyt, bude čas ušetřený díky sociálním sítím velmi milý.

  • Abyste sdíleli, komu sloužíte.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Sociální sítě jsou dobrou cestou, jak pravidelně připomínat a sdílet, komu vlastně sloužíte. Věřícím je třeba připomínat, že je to Bůh, kdo vás povolal k tomuto postavení a k tomuto dílu. Apoštol Pavel pravidelně prostřednictvím svých dopisů připomínal věřícím v nově vzniklých sborech, že Bůh je patronem jejich díla. To bylo pro všechny věřící velkým povzbuzením. Dalo jim to naději uprostřed jejich tvrdé práce.

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Mnoho nevěřících nesprávně usuzuje, že pastoři pracují pro organizaci nebo nějaké společenství. Ačkoliv je to z části pravda, sociální síť můžete použít k připomenutí nevěřícím, že jste služebník nejvyššího Boha a soužíte Jeho věčným záměrům tady na zemi.

  • Abyste sdíleli, jak žijete.

Těm, kdo jsou ve vaší péči

Sbor ve vaší péči musí vědět a vidět, jak žijete se svou rodinou, jak nakládáte se svým časem a se zdroji. Jaký život žijete během celého týdne? Apoštol Pavel neustále demonstroval na svém životě, jak žije. Byl všem příkladem nejen učením, ale také praxí. Často se stává, že členové sboru mají mystickou nebo abstraktní představu o životě pastora. Potřebují si přečíst, že jste normální a vedete normální život. Buďte transparentní, sdělte lidem, o které pečujete, že jdete s rodinou do parku. Řekněte jim, jak jste si dnes večer pochutnali na rodinné večeři. To může přinutit některé otce a matky, aby se zamysleli nad svým životem doma. Sociální sítě jsou úžasným prostředkem, jak ukázat, že evangelium formuje váš život.

Těm, kdo zůstávají pod Božím hněvem

Jedním z největších obvinění ze strany nevěřících je, že křesťané jsou pokrytci. Sociální sítě vám pomohou tento názor rozptýlit, když ukážete, že to, v co věříte a prohlašujete, také žijete. Ukazuje se, že nejlepší způsob, jak pokárat hříšný svět, je demonstrovat správnou cestu na dobrých příkladech.

Doporučení

Ano, jsem si jist, že jsem tímto článkem nezodpověděl vše, a jistě máte námitky a spoustu otázek. Nemyslím si, že je možné odškrtnout všechny položky jedním blogovým příspěvkem.

Myslím si však, že výhody a přínosy sociálních sítí jako je Facebook, Twitter nebo WordPress daleko převyšují nevýhody a negativa. Doufám, že vás výše zmíněné přesvědčí, že vy, pastor, se zamyslíte nad využíváním sociálních sítí k Boží slávě.

Žádný dobrý blog se neobejde bez dobrého citátu. Tady je můj nejoblíbenější od Johna Pipera: „Chci přesvědčit co nejvíce pastorů, aby si dnes sedli a začali psát svůj blog. Pokud je nepřesvědčím, potom chci přesvědčit členy sboru, aby svého pastora naháněli, dokud to neudělá…“ (http://www.desiringgod.org/blog/posts/6-reasons-pastors-should-blog).