Reformace č. 41

Reformace č. 41

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Proste, a bude vám dánoj hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“(Mt 7,7-8)

7-8: Lidem nemůžeš vždy mluvit o Božích věcech, ale Bohu ano. „Proste, hledejte, tlučte“; ať je vaše modlitba věcná, ať sílí, ať se drží předmětu, o který žádáte. Dostat dárek je jednoduché. Najít poklad je více namáhavé; ale vejít do paláce je ze všeho nejlepší. Každý druh modlitby je zaznamenán, přijat a bývá odměněn podle toho, oč prosíme. Zaslíbení je pro všechny, kteří jsou poslušní předpisů. Boží předpisy vylučují naši přehnanou starostlivost, o čemž byla řeč v předešlých kapitolách. Povzbuzují nás, abychom se drželi směrnic o dávání a neodporování tak, aby ten, kdo dostává, oč žádal, rád dal i bližním, kteří ho žádají. Co víc, dává i těm, kteří ho nepoctivě žádají. Přijímáme z tak štědrých zásobáren, že ani my nemusíme lakotit ani se dohadovat. Pane, pomoz mi, když jsem pracoval, snažil se, upřímně se modlil, hledal a tloukl, abych brzy přetékal chvalozpěvy.

Charles Spurgeon (1835-1892) 


Kterak se zvednout?

Jan Karafiát

Kázání autora Broučků dne 8. listopadu (porážka českých nekatolických stavů na Bílé Hoře) - kázání je na text z Žalmu 92,11: "Můj pak roh vyzdvihuješ jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým" (KRAL). 


Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti

Arthur W. Pink 

„Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi“ (J 3,13 ČSP). Spojení mezi tímto veršem a tím předchozím je, zdá se, následující: „Nebeské věci“, na které Pán narážel, nebyly do té doby jasně lidem odhaleny. 


Laskavý pastýř 4.Jaroslav Kernal

V předchozích částech jsme viděli, jaký starší být nesmí a jaký naopak být musí. Nyní přicházíme ke shrnutí a praktickým aplikacím. 


Varování před zatvrzelostí srdce

Steven Cole 

Jste-li křesťany už dost dlouho, asi jste zažili, jak někdo vyznal víru v Ježíše Krista, načež následovaly dramatické změny v jeho životě. Pozorovat jeho nesmírnou radost bylo úžasné. Pak ale přijde těžká zkouška a jeho víra utrpí otřes. Přestane chodit do církve a začne se vyhýbat ostatním křesťanům. Netrvá dlouho a žije jako kdysi. A člověk se diví: „Co se stalo? Bylo jeho obrácení pravé? Nebo křesťané mohou ztratit spasení?“ 


Křesťanova odpověď na islámskou imigraciPeter Hammond 

Jaká jsou fakta a síly za současnou uprchlickou krizí? Co přinese budoucnost? Jak bychom měli jako křesťané reagovat? Hlavní je, aby hlavní priorita byla trvale prioritou hlavní. Naší největší prioritou na zemi je přikázání milovat Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou, a milovat bližního jako sebe sama. 


Proč chtějí všichni do Německa?

internet 

Tady v Německu první věc, co dělají Arabové, je zakládání místní islámských obcí ihned poté, co jsou ubytováni. Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a vzdělání, kteří řídí potom modlitebny a místní chování arabských ghett. Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podporu státu a během dvou až tří let dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu.


Vynechání Krista při výkladu Bible

John Hendryx 

Měli bychom číst Písmo s cílem najít v něm Krista. Kdokoliv se od tohoto cíle odvrátí, nikdy nedojde k poznání pravdy, i kdyby se celý život namáhal učením.“ Jan Kalvín   


Vzhůru k nebesům 18

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Paul Washer 

Krátké video z produkce I'll Be Honest (www.illbehonest.com) s českými titulky. Trojjediný Bůh v životě křesťana

 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY