Zápas o duši č. 117

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 117

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a pokud jste odběrateli tištěné podoby, tak ho bZOD117rzo naleznete také ve schránce. 

Co naleznete v novém čísle?

Znovu se vracíme k důležitosti Božího slova pro život církve. Jde především o článek Jerryho Farníka, který je přepisem jeho kázání ze Zimní konference 2011. Vedle něj je zde krátký článek Jana Amose Komenského - kapitola z knihy Haggeus Redivivus (Ageus znovuvzkříšený), v níž Komenský vysvětluje, že nejdůležitějším nástrojem k obnově církve je právě Písmo. Pokračujeme také v sérii o velkých svědcích minulosti - tentokrát je zde vykladač Písma, puritán Matthew Henry a jeho výklad oddílu z Janova evagelia (J 3,14-18).   

Jedině Písmo (Jerry Farnik)

Jak a podle jakého pravidla má být církev napravována? (J. A. Komenský)

Není jedno, co čteme (Jaroslav Kernal)

Vyvýšený Syn člověka (Matthew Henry)

 

V tomto čísle přinášíme také dva články, které jdou k jádru reformované teologie:

Učení o hříchu (Marek Polák)

Augustin a kalvinismus (Pavel Steiger)

 

Kromě toho tu najdete další dva články o křesťanech v současném světě:

Palestinští křesťané ve stínu křesťanského sionismu (Alex Awad)

Islám - jiný druh války (Peter Hammond) 

 

Součástí tištěné podoby Zápasu o duši je nová kniha ze společné produkce Poutníkovy četby a Reformace.cz "Boží úchvatná milost" od Scotta Meadowse. Pokud nejste odběrateli tištěné verze, můžete si knihu objednat v nakladatelství Poutníkova četba (www.poutnikovacetba.cz).

 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


Český biblický institut

Kurzy na ČBI

 


Konference biblického poradenství 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy

24. - 27. července 2013

Přednáší dr. George Scipione.

Další informace včetně přihlášky naleznete na stránkách pořádájího sboru (Reformovaná presbyterní církev Modřany). 

 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)