Zápas o duši č. 121

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 121

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a v tištěné podobě je na cestě ke čtenářům.ZOD121 

Co v něm naleznete?

Pokračujeme v našem studiu doktrín milosti. Minule jsme si ukázali užitek plynoucí z učení o vyvolení, v tomto čísle se zabýváme předurčením a jeho primárním účelem - a tím je předurčení k adopci, neboli přijetí za syny. Vracíme se ale také k otázce vyvolení a to v odpovědi na dopis čtenáře, který hájí názor, že milost může být podmíněná. 

Největší část tohoto čísla Zápasu o duši, nebo jak někde říkají "Modráčka", je věnovaná biblickému rozlišování. Aleš Novotný říká: "Rozlišuj, nebo zemřeš!" a ve stejnojmenném článku vysvětluje, proč to tak je. Jirka Král se potom zamýšlí nad možností spolupráce evangelikálů s římskými katolíky. Jeho článek je reakcí na nedávný článek předsedy Evangelikální aliance, Davida Nováka, který ekuménu s katolíky horlivě obhajuje. 

Do každého čísla se snažíme zařadit nějaký článek o rodině nebo vztazích a v tomto čísle máme hned dva. Nejdelší článek tohoto čísla "Rodinná pobožnost" je přepis kázání švýcarského kazatele 19. století a historika reformace Jeana-Henriho Merle D'Aubigne (1794-1872) a patří k tomu nejlepšímu, co lze říci o rodinné bohoslužbě říci. Druhý článek souvisí také s rozlišováním a vysvětluje, co je a co naopak není poddanost ženy. 

Časopis uzavírá výňatek z kázání Charlese Spurgeona, který se týká Božího slova.

Mýlil se snad Pavel? (Geoff Volker)

*** 

Předurčeni k adopci I. (Jaroslav Kernal) 

Dopis čtenáře: Vyvolení a podmíněná milost (Jaroslav Kernal)

*** 

Satanovy taktiky (Peter Hastie)

Rozlišuj, nebo zemřeš! (Aleš Novotný)

Ekumena mezi protestanty a katolíky: Nejde to! (Jiří Král)

Misijní kořeny svobody a prosperity (Peter Hammond)

*** 

Rodinná bohoslužba (Jean-Henri Merle D'Aubigne)

Poddanost ženy (Paul Tatges)

Bible - zbraň našeho Pána (Charles H. Spurgeon)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Český biblický institut

Přijímá přihlášky do následujících studijních programů:

Základní přehled Bible

Výklad a kázání Bible

 

www.cbikromeriz.cz 


Sola Scriptura (Samotné Písmo)

Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2015

24. ledna 2015, Biskupské gymnázium Brno

1. Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

2. Sola Scriptura a spasení (Lance Roberts)

3. Sola Scriptura a církev (Jan Suchý)

4. Sola Scriptura a Kristus (Ján Šichula)

5. Sola Scriptura a praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

Na konferenci bude představena kniha A. W. Pinka "Užitek z Písma".


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)