Zápas o duši č. 131

Zápas o duši č. 131

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD131 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Nové číslo Zápasu o duši (číslo 131) otevírá 28 ročník existence časopisu. Začíná články, které jsou věnovány Boží bázni - je to článek Iana Hamiltona Přikázání Nové smlouvy a článek Radka Hynka, v němž rozebírá známý příběh ze Starého zákona, kdy Bůh zabil Davidova přítele Uzu, protože svévolně vztáhl ruku na schránu smlouvy. K bázni před Bohem nás vede i další článek z pera šéfredaktora nazvaný Pekelný evangelista, který je výkladem druhé poloviny šestnácté kapitoly Lukášova evangelia. Je to příběh Lazara a boháče, příběh života a smrti, příběh spasení a odsouzení. Teprve v okovech věčného utrpení začíná boháč přemýšlet o věčnosti a údělu svých - v té chvíli ještě živých bratrů. Tehdy jim chce být evangelistou, aby je zachránil před stejným údělem, jakého se dostalo jemu samotnému. 

V tomto čísle se trochu více zabýváme vedoucími v církvi. Jednak je zde Rada pro nového staršího, s několika krátkými doporučeními pro nově ustanovené starší, dále je tu pokračování článku z minulého čísla, v němž se Michael Milton zabývá důvody, proč je výkladové kázání mocí pastorační služby a David Gay na základě Písma vysvětluje, proč by se křesťané měli vyhýbat titulování svých vedoucích.

Piřnášíme také dva články z oblasti duchovního rozlišování, konkrétně z oblasti ekumenického hnutí. První z nich se zabývá nákazou, která pronikla hluboko do evangelikálních církví a nese název Non solus Christus, druhý se zamýšlí nad tím, zda římský biskup František skutečně vede římskokatolickou církev ke změnám, nebo ji naopak upevňuje na tradičních římskokatolických základech.  

Dva články se zabývají otázkou nakládání s majetkem. První z nich je odpovědí na dopis čtenáře, který shledává společné vlastnictví výrobních prostředků za biblické a druhým je první vyučování ze sboru Capitol Hill Baptist Church věnovaná otázce věrného správcovství. 

K Zimní konferenci se vracíme v článku Dílo trojjediného Boha v oslavení křesťanů. 

V závěru knihy je krátká ukázka z nové knihy Pavla Steigera "Svou slávu nikomu nedám" (vydala Poutníkova četba 2017).  

Věřím, že vaše duše bude občerstvena a nasycena nabízeným pokrmem a Bůh skrze to bude oslaven ve vašich životech. 

 

Ještě je naděje (Jaroslav Kernal)

Přikázání Nové smlouvy (Ian Hamilton)

Dvě úskalí symbolu (Radovan Hynek)

Pekelný evangelista (Jaroslav Kernal)

*** 

Rada pro nového staršího (Garrett Kell)

Proč je výkladové kázání mocí pastorační služby? (Michael Milton)

Užívání titulů (David Gay)

***

Non solus Christus (Jiří Král)

Předělává papež František katolickou církev na protestantskou? (Leonardo De Chirico)

***

Křesťané a společné vlastnictví (Jaroslav Kernal)

Boží záměr s majetkem (Capitol Hill Baptist Church)

Dílo trojjediného Boha v oslavení křesťana (Jaroslav Kernal)

Soustředěnost na člověka deformuje Písmo (Pavel Steiger)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference


 Přihláška na konferenci


Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)