Přehled hospodaření za rok 2010

Příjmy ČR: 903.378,- Kč

Z toho:

domácí dárci 677 322,- Kč (721 dárců)

zahraniční dárci 226 056,- Kč (7 d.)

 

Výdaje ČR: 795.646,- Kč

Z toho:

Tisk: 187.770,- Kč

Rozesílání: 136.904,- Kč

Služby: (práce šéfredaktora, administrativní práce, korektury, provoz serveru, překlady): 345.500,- Kč

Ostatní náklady (provoz kanceláře, náklady na konferenci): 75.472,- Kč

 

Příjmy SR: 1.785,- EUR

Výdaje SR: 900,- EUR

 

Pozn. 1: Služby – nejedná se o mzdy, protože Zápas o duši nemá žádné zaměstnance.

Pozn. 2: Výdaje na Slovensku se týkají pouze distribuce časopisu.

 

Vám všem, kteří jste nás v minulém roce podporovali (nejenom finančně, ale i modlitebně, či povzbuzováním) velice děkujeme. Vaší štědrosti si velmi vážíme a jsme za vás Pánu vděční.