Z dopisů čtenářů - číslo 108

Příchod Páně

Je mi líto, to podstatné, co vám bylo 15. 11. 2010 sděleno, jste čtenářům neoznámili k jejich osobnímu zkoumání dle Sk 17,11. Je hodně biblických důkazů, že Boží soud nastane 21. května 2011 (Sk 17,31).

Z Bible zjištěné podrobnosti jsou na internetu (pozn. red.: nechceme nikoho zmást, proto adresu neuvádíme, ).

Zápasíte o duši nebo o ideologie? A o to, co čtenáři nesmí vědět? Tedy:

  • Stvoření světa v roce 11.013 př. Kr., potopa 4.990 př. Kr., etc. + 7.000 let = 2011 po Kr. konec.

V Bibli je plno čísel a dat, ze kterých lze tyto výsledky vyčíst. Podle Zj 22,19 tato čísla a data nelze z Bible ubírat.

– František O., – 31. 1. 2011

 

Milý bratře.

Je skvělé, že vyhlížíte Pánův příchod. Je to postoj, který Písmo znovu a znovu chválí a doporučuje všem křesťanům. Na druhé straně ale musím říci, že mne zarmucuje, kolik lidí podléhá falešným učitelům a učením, a podle toho, co píšete, mi nezbývá než říci, že jste jim podlehl také vy a jejich bludy navíc šíříte dál. Je to přesně to, před čím varoval apoštol Pavel tesalonické:

  • Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. (2 Te 2,1–2)

Apoštol dále napsal, že nejprve musí dojít k některým věcem, než nastane slavný den Páně (2 Te 2,3-12).

Ve svém prvním listu tesalonickým pak tento učitel pohanských národů (2 Tm 1,11 K), který se setkal s Kristem tváří v tvář, píše, že není nutné psát cokoliv o hodině nebo dni, kdy Pán přijde:

  • Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. ...Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. (1 Te 5,2.4)

Pán přijde v den, kdy to nikdo nečeká (Lk 12,46). Mnohokrát v historii již lidé mnoha „zaručenými“ a „biblickými“ způsoby spočítali, kdy přesně Pán přijde. Ale Pán není poskokem lidí! Přijde, až se naplní čas. A neopozdí se ani o jedinou vteřinu. Doporučuji Vám k přečtení článek Pavla Steigera Kdy Pán Ježíš nepřijde ze ZODu č. 56. Najdete ho na našich webových stránkách.

Musím říci, že mne udivuje, že služba, která očekává a předpovídá příchod Pána za necelý měsíc, na svých webových stránkách stále žádá online finanční podporu. Jasně to svědčí o skutečném cíli.

Boží slovo nikde nevede křesťany k tomu, aby počítali, kdy má nastat den příchodu Pána. Naopak nás vede k tomu, abychom žili rozumně, zvěstovali druhým evangelium a s láskou vyhlíželi příchod našeho Spasitele (2 Tm 4,5–8).

  • Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. (Tt 2,11–13)

– Jaroslav Kernal –