Mír mezi církví a Darwinem

Pro papeže už není protikladu mezi vědou a biblí

Řím (SAD, pos) - Vice než sto let po smrti geniálního anglického přírodovědce Charlese Darwina se katolická církev nakonec smiřuje s ním a s jeho evoluční teorií.

Vyplývá to z dopisu papeže Jana Pavla II. vatikánské Akademii věd. Výslovně prohlašuje, že teorie o vzniku biologických druhů vývojovou cestou a o evoluci života od jednoduchých forem ke složitějším, "je víc než pouhá hypotéza" a že je s katolickým učením o stvoření člověka slučitelná.  

Dopis byl adresován vědeckému sympoziu právě v akademii konanému pod názvem Vznik a prvotní fáze života. Jan Pavel II. nyní mj. píše: "Jestliže lidské tělo vzniká v živé hmotě, která existovala už před ním, ukazuje to, že duši stvořil Bůh." Už první komentáře z vědeckých a teologických kruhů naznačují, že církev již pojímá akt stvoření člověka, tak jak je podán v Bibli, spíše symbolicky, aniž by však popřela existenci a roli Boha. Až doposud ovšem, jak známo, katolická církev Darwinovu evoluční teorii striktně odmítala, neboť byla v rozporu se stvořením Adama a Evy tak jak je vylíčeno v tzv. první knize Mojžíšově... Ještě před několika desítkami let papež Pius XII v encyklice Humanis generis tvrdě Darwinovu teorii odsoudil, nicméně už věřícím povolil, aby o této problematice diskutovali, už to nebylo tabu. Nynější papež již uznává, že Darwinova teorie se ve vědě prosadila a není protikladná katolickému učení. Filosof a teolog Tullio Gregory to hodnotí slovy: "Jako mnohdy; má církev opět zpoždění."