Smysl života

Je třeba, abych se naučil, že smysl mého života určuje Bůh, ne já. Bůh mě používá pro své velké cíle a ode mě žádá jen to, abych Mu věřil. Nikdy bych neměl říkat: "Pane, copak se mnou nemáš slitování?" Mluvím-li takto, stávám se kamenem úrazu. Když přestanu Bohu říkat, co chci já, může ve mně bez překážky uskutečňovat svoji vůli. Může mě zdrtit, vyvýšit, cokoli si vybere. Žádá jen jedno - abych absolutně věřil v Něho a v Jeho dobrotu. Sebelítost je od ďábla a ty, kdo si v ní libují, nemůže Bůh použít pro své záměry se světem. Buduji si tak svůj vlastní útulný "svět ve světě" a nedovolím Bohu, aby mě z něho vyvedl, protože se bojím, abych "neomrzl".

 Oswald Chambers To nejlepší pro Jeho slávu