Reformace č. 18

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Jsem ochotný ještě této noci...

Maria Sandberg 

Každé oko ho uzří. Moje oči ho uvidí také! Budu se dívat se strachem a hrůzou, protože Král králů přichází, aby soudil? Nebo se můj pohled bude upírat s obdivem a láskou k uctívanému Vykupiteli?


Slavný BůhJaroslav Kernal

Ve  dvanácti verších Pavlovy první modlitby v Efezským 1 (verše 3-14) je vypsaná Boží sláva jedním z nejlepších způsobů, jaký můžeme v Písmu najít.  


Otroctví hříchu VI.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka.   


Krocení zlého jazyka
Steven Cole 

Jakub 3,1-12. Ve třetí kapitole Jakub opouští téma o tom, že skutečná víra produkuje dobré skutky a přesouvá se do praktické oblasti sebeovládání, našich slov a řeči. Opravdová víra totiž také vyžaduje kontrolu myšlenek a slov, která z nás vycházejí. 


Společenství s Bohem

Gary Benfold 

Křesťanství má mocná a jedinečná učení či nauky: Bůh je jeden, ale existuje ve třech osobách – to je nauka a je nezbytná. Máme mnohem, mnohem více nauk. Křesťanství však není jen nauka.  


Kázání o pekle9marks.org 

Peklo je otřesná, zdrcující realita. Ovšem kde Písma mluví, kazatelé nesmí mlčet! Zde jsou čtyři důvody, proč by měli kazatelé kázat o pekle:    


Otrok otrokům

Pavel Borovanský 

Druhý list Petrův se zabývá pravdivým poznáním Boha Otce i našeho Pána Ježíše. Toto poznání přináší milost a pokoj do našich životů, milost a pokoj jsou takovou dobrou půdou, jsou nezbytnou podmínkou k růstu, ke kterému nás list vybízí. Petr nás nenechává na pochybách a jasně prohlašuje, že jsme Bohem plně zaopatřeni vším, co potřebujeme ke zbožnému životu a růstu do Kristovy plnosti.  


Proč kázat Krista v každém kázání?Fred A. Malone

 Ve svém posledním článku jsem položil otázku: „Měli bychom kázat Krista v každém kázání?“ Odpověď zněla: „Ano.“ Přemýšlivé reakce mě přiměly k napsání dalšího článku: „Proč bychom měli kázat Krista v každém kázání?“ V odpovědi na tuto otázku bych rád nabídl dvě myšlenky: (1) biblickou hermeneutiku a (2) biblický příklad.  


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY