Reformace č. 20

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Vánoční úvaha

Albert Warren Clark 

Staletí očekávali potomci Abrahamovi vyplnění proroctví toho, až konečně, když doplnil se čas, poslal Bůh Syna svého. Dnešní text byl v době Abrahamově jako maják čirou tmu ozařující. Ale i pro dnešní dobu obsahuje podivuhodné zaslíbení. „Ano požehnáni budou v semeni tvém všichni národové země.“


Pravé světlo přišlo do světaJaroslav Kernal

Událost narození Pána je biblickou událostí a na tom musíme trvat – je to důležitá událost, protože bez vtělení bychom nemohli vůbec mluvit o vykoupení. Ale zároveň musíme trvat na tom, že datum narození Krista je stanovené lidmi a my o něm víme pouze jediné – totiž, že se to událo přesně v ten čas, kdy se to udát mělo.  


Hříšná přirozenost I.

Jan Kalvín 

Ve třetí kapitole druhé knihy Institucí, se autor zabývá tzv. hříšnou přirozeností člověka. Články: 1. Rozum i vůle jsou cele zkažené hříchem, 2. O převrácenosti srdce, 3. Bůh krotí lidskou zkaženost, a 4. Ctnosti nevěřících jsou bez Boží slávy.   


Zdroje konfliktů
Steven Cole 

Jakub 4,1-3. Kdo z nás by si nepřál žít harmonickým životem - přesto všude kolem sebe vidíme pravý opak. Místem častých konfliktů je nejen svět kolem nás, ale i mnohé církve a naše domovy. 


O příčinách nejednoty

Jan Ámos Komenský 

Pátá kapitola z knihy Haggeus Redivivus (Ageus znovu oživlý), v níž se Komenský zabývá příčinami nejednoty v církvi. Jazykově upraveno.


Podceňování letnic R. C. Sproul (Mike Riccardi)  

Poznámky z kázání R. C. Sproula z konference Cizí oheň, která proběhla na podzim tohoto roku.     


Zpohanštění církve

Bob DeWaay 

Pohan je každý, kdo postrádá jedinečné Boží zjevení. Pohanské pokušení se nachází všude kolem nás, musíme se naučit rozeznávat jeho různé formy, jimiž si probourává cestu do církve. 


Jak kázat Krista v každém kázání?Fred A. Malone

Jsme služebníky Nové Smlouvy, kteří vyučují víru jednou provždy svěřenou svatým. Navíc se musíme držet gramaticko-historicko-teologického výkladu každého textu. Tak jak bychom měli kázat Krista v Levitiku 18,5?


Výkladové kázání

Don Carson

Šest důvodů proč neopouštět výkladové kázání. Cílem kazatele je vzít svatý text, vysvětlit jeho význam, spojit ho s dalšími místy v Písmu tak, aby lidé viděli celek o něco lépe a aplikovat ho život tak, aby odřezával i hojil, napomínal i budoval. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je výkladové kázání. 


Žádná inteligence není dovolena

Kreacionismus

Film amerického publicisty Bena Steina, v němž zkoumá, proč americké univerzity odmítají zaměstnávat zastánce teorie inteligentního designu. S českými titulky.


Zimní konference 2014

Člověk není Bůh!

Co Bible učí o Bohu a o člověku? 25. ledna 2014, Biskupské gymnázium Brno. Jednotlivá kázání: Proč je to důležité? Boží svébytnost (& lidská závislost), Boží svatost (& lidská hříšnost), Boží spravedlnost (& lidská nespravedlnost), Boží svrchovanost (& lidská omezenost), Boží dobrota (& lidská zkaženost).


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY