Reformace č. 22

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Bůh oceňuje věrnost

James R. Miller

Biblické zamyšlení o Boží věrnosti je v současnosti stejně aktuální, jako bylo v době svého vzniku před sto lety. 


Kdo vytáhl řepu?

Jaroslav Kernal  

Učení o spasení z milosti skrze víru je základem křesťanství. Ale opravdu rozumíme tomu, co to znamená jedině milostí? Není to spíše tak, že "vlastní pomocí jsem dosáhl spasení, které jsem získal jedině milostí?" Pohádka o tom, jak děděček tahal řepu nám pomůže porozumět, kdo je opravdovým Spasitelem. 


Hledání Boží slávyDennis McBride

Jak můžeme oslavit Boha? Učitel Písma nám ukazuje, kolika různými způsoby můžeme oslavovat našeho Pána a jednat k Jeho slávě.  


Jak řešit konflikty?

Steven Cole 

Svět zná mnoho technik jak řešit mezilidské konflikty, ale všechny opomíjejí Boží způsob. Jediná cesta k jejich vyřešení je cesta pokání a pokora před Boží autoritou. Boží způsob řešení konfliktů převyšuje všechny lidské pokusy o nalezení smíru.  


Deset odlišností biblického poradenství
Paul Tautges 

Čím se liší biblické poradenství od tzv. křesťanského (psychologického) poradenství? Pastor a poradce Paul Tautges ukazuje deset odlišností biblického poradenství.


Rozlišování duchů

John MacArthur (Mike Riccardi) 

Poznámky Mika Riccardiho z kázání Johna MacArthura z konference Cizí oheň.


Písmo zpaměti

Paul Tautges 

Malé povzbuzení k učení se Božího slova zpaměti po celých oddílech a knihách.  


Kázat Krista 6

Fred A. Malone 

Každý starozákonní text vykládáme za použití „gramatické, historické a teologické“ hermeneutiky v souladu s celým Božím úradkem ve světle Ježíše Krista, středobodu Božího zjevení člověku.


Vyvolení v praxiDon Carson

Svědectví novozákonního teologa o významu učení o vyvolení, který ukazuje na příkladu svého otce - pastora v Montrealu. 


Pastorální konference

Církev ve 21. století

Pořádá sbor BJB v Kroměříži, nakladatelství Didasko a Český biblický institut. Hlavním řečníkem bude Alex Montoya. 


Buď svobodný!

Konference biblického poradenství

Konference na téma Skutečně svobodný! Přednášet bude autor knihy Psychoblábol Richard Ganz spolu s Georgem Scipione. Konferenci pořádá Reformovaná presbyterní církev Modřany. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY