Reformace č. 24

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Vyprázdněné evangelium

Don Fortner

Univerzální láska, univerzální milost, univerzální vykoupení – to je vyprázdněná láska, nesmyslná milost, bezvýznamné vykoupení. Kázat takové věci znamená kázat vyprázdněné evangelium, nesmyslného boha a bezvýznamného spasitele. 


Vstalť Kristus z mrtvých!

Alois Adlof  

Tato zvěst velikonoční proměnila zármutek těch, kteří pod křížem Páně plakali a kvíleli nad zmařenými nadějemi. Vstalť jest! Zvěstovali andělé, vstal Pán právě! Potvrzovali jeden dru­hému, ale i on sám přišel živý mezi ně a mluvil s nimi. 


Obětování IzákaJaroslav Kernal

Před námi je velmi silný příběh o víře, která je neoddělitelně spojená s poslušností a odvahou. Je to příběh o odvaze i lásce, o ochotě obětovat pro Pána Boha to nejvzácnější co máme, abychom mohli získat to nejlepší, co nám Bůh může dát.  


Pomíjivost života

Steven Cole 

S přibývajícím věkem každý ví, že život je jako pára, objeví se a zmizí. Nikdo z nás nemá záruku zítřka, natož dalšího roku nebo desítek let života. Život, ať je jak chce dlouhý, je z hlediska věčnosti pomíjivý jako závan větru. 


Kristovo Božství
Jaroslav Kernal 

Můžeme nazývat někoho, kdo popírá Kristovo Božství křesťanem? První tři století existence církve byly naplněné zápasem o porozumění této zásadní věci. Díky těm, kteří nás předešli ve víře, dnes můžeme stavět na jasném učení Božího slova.


Cessationismus

Tom Penington 

Přepis kázání Toma Peningtona z konference Cizí oheň.


Hlubší uzdravení

Joni Eareckson-Tada 

Svědectví sestry Joni o tom, jak Bůh pracuje v jejím životě skrze každodenní utrpení, které zakouší a co je důvodem, proč ji Bůh dosud od jejího utrpení neosvobodil. (Z konference Cizí oheň) 


Vzhůru k nebesům

Elizabeth Prentissová 

První část četby na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem. 
Jak poznat obrácení dítěte

Brian Croft 

Jako rodiče všichni zápasíme s tím, jak odpovědět na otázku, zda je naše dítě křesťanem, a já jsem zjistil, že obvykle existují dva extrémy, kterým je třeba se vyhnout. Existují také některé znaky, které nám mohou pomoci obrácení dítěte rozlišit.  


Konrád WaldhauserFrantišek Loskot

Jedinečná monografie prvního z předchůdců Jana Husa - Konráda Waldhausera.  


Pastorální konference

Církev ve 21. století

Pořádá sbor BJB v Kroměříži, nakladatelství Didasko a Český biblický institut. Hlavním řečníkem bude Alex Montoya. 


Buď svobodný!

Konference biblického poradenství

Konference na téma Skutečně svobodný! Přednášet bude autor knihy Psychoblábol Richard Ganz spolu s Georgem Scipione. Konferenci pořádá Reformovaná presbyterní církev Modřany. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY