Reformace č. 38

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Nedávejte psům co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama pošlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mt 7,6)

Když vidíme, že lidé nejsou ochotni přijmout čisté a veliké Boží pravdy, nepředkládejme je před ně. Takoví jsou podobni obyčejným „psům“. Když jim předložíte svaté věci, cítí se popuzeni, „otočí se a roztrhají vás“. Svaté věci nejsou pro posměvače. Jsou venku, jim není dovoleno vejít do svatého města. Když jsi uprostřed neřestných, kteří jsou podobni sviním, nevynášej drahocenná tajemství víry, neboť oni jimi pohrdnou a nohama je „pošlapou“. Nedej příčinu ke zbytečnému útoku na sebe nebo na vznešené pravdy evangelia. Nenáleží ti soudit, ale nejednej bez posouzení. Nezařazuj lidi mezi „psy a svině“, avšak když se jim sami podobají svým jednáním, nedávej jim příležitost, aby ti ukázali svůj zlý charakter.

Svatí nemají být hlupáčci! Nemají být soudci, ale nemají také být blázny. Velký Králi, Tvoje předpisy vyžadují mnoho moudrosti! Potřebuji Tebe, nejen abys má ústa otevřel, ale také, abys mi je někdy držel zavřená.

Charles Spurgeon


 

e-kniha


Dostatečnost Písma v evangelizaci

Jaroslav Kernal

Dnes se vytvářejí evangelizační strategie, vznikají nejrůznější evangelizační skupiny, misijní programy, investují se obrovské prostředky do všemožných kampaní, do reklamy, do pronájmů, do zaměstnanců, do různých provozů – a my se máme spokojit s tím, že nám stačí samotné Písmo? Není to troufalé? Neskrývá se za tím jenom pýcha? Nemáme evangelizovat všemi možnými způsoby?


Martin Luther a papežství

Leonardo DeChirico 

Na Luthera a papeže bylo dlouho nahlíženo jako na představitele dvou nepřátelských stran západního křesťanství. Jejich osobnosti ztělesňovaly náboženský konflikt, který se odehrál v 16. století, čímž dal povstat protestantské reformaci a protireformaci. Předtím, než Luther odmítl papeže, odmítl již papež Luthera tím, že ho poprvé v roce 1520 odsoudil a poté v roce 1521 exkomunikoval. 


Laskavý pastýř 1.Jaroslav Kernal

Pavlův list Titovi je jedním z nejkratších novozákonních listů, zároveň je ale list, který je ostrý a velmi jasný, který formuluje velmi ostře a konkrétně učení o církvi, o spasení, o pastýřském vedení. Dnes je před námi dvanáct vlastností pastýřů – ustanovených starších v církvi. 


Ježíš, náš bratr a Spasitel

Steven Cole 

Naše představy o Bohu, člověku, hříchu a spasení mají hluboký vliv na naše uvažování, cítění, jednání a vzájemné chování. Výsledkem zdravého učení jsou zdravé mysli, zdravá srdce a zdravé vztahy. Výsledkem nesprávného učení bývají porušené mysli, zlomená srdce a rozbité vztahy. 


Kultivace uctívání Paul Tripp 

 

Záměrně jsem zvolil slovní spojení „kultivace uctívání“ místo „počátek“ nebo „zahájení uctívání“. Počátek i zahájení by znamenaly, že potřebujeme naše uctívání zahájit nebo započít. Kultivace znamená, že naše uctívání již probíhá a je třeba ho obnovovat, renovovat a směrovat.  


Evangelizace bez výzvy

Aaron Menikoff 

Výzva k příchodu dopředu v důsledku odvádí pozornost shromáždění špatným směrem. Po kázání slova by měli členové sboru i návštěvy zkoumat svá vlastní srdce. Všichni by se měli se vší vážností zabývat tím, k jaké reakci je poselství vyzývá. Ale výzva k příchodu dopředu má paradoxně tendenci působit opačně.


Důležitost Božího slova

Jaroslav Kernal 

Bible je mečem Ducha svatého (Ef 6,17). Znamená to, že přijímáme Písmo jako nástroj v Božích rukou. Někdy jsme obviňováni z tzv. biblolatrie, tedy z uctívání Bible, ale jde o hrubé neporozumění. Písmo je slovo života, protože to je slovo živého Boha a každý, kdo je z Boha zrozen, bude milovat Boží slovo.   


Vzhůru k nebesům 15

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY