Reformace č. 40

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!“ (Ž 16,6)

Člověk snadno polyká nápoj z hořkých bylin, následujeme-li po něm tak chutný „pokrm, kterýž svět nezná.“ Láska našeho Otce je jako med na konci každé metly a ona mění kámen v chléb, vodu ve víno a údolí soužení v bránu naděje. Jeho láska dokáže to, že i největší zlo pro nás prostě neexistuje a mění poušť našeho života v zahradu. Jsme-li pro Krista křižováni, cítíme, že jsme s Ním v ráji. Kdo by chtěl utíkat před povinností, je-li tato spojena s takovou úlevou? Kdo by nechtěl raději kráčet v pravdě, než být veden světskou moudrostí k nejistému vysvobození, má-li tak posilující podporu?

Timothy Cruso (1656-1697) 

e-kniha


Znamení skonání věků (Mt 24,3-14)

Charles H. Spurgeon

Malý průvod pokračoval a vystupoval na horu Olivetskou, až Ježíš našel místo odpočinutí, odkud bylo vidět chrám (Mk 13,3). Tam se posadil a učedníci řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků?“ Tyto otázky si lidé kladli od dnů našeho Spasitele až dodnes. 


Svědectví o Kristu (2. část)

Arthur W. Pink 

„Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte“ (Jan 3,11). Jak už jsem výše zdůraznil, byla to Kristova odpověď na to, co Nikodém řekl ve svém prvním výroku. „… víme, že jsi učitel, který přišel od Boha,“ prohlásil tento zástupce Sanhedrinu. 


Laskavý pastýř 3.Jaroslav Kernal

Starší by se měli spokojit s Božím zaopatřením. Možná to bude znamenat, že starší bude – jako apoštol Pavel – pracovat, aby uživil svou rodinu a ve zbylém čase sloužit Božímu stádu, ale rozhodně to nebude člověk, který je ovládaný touhou vlastnit nebo touhou hromadit. Ani alkohol ani peníze neovládají jeho život. Co ho tedy ovládá? Tady se dostáváme ke druhé skupině vlastností - tedy k tomu, jaký starší být má. 


Abychom vytrvali, uvažujme o Ježíši

Steven Cole 

Spolehnout se na Krista a získat darem věčný život je snadné. To je toho! V naší společnosti obvykle není nic obtížného vyznat svou víru v Ježíše tím, že se dáte pokřtít. Ve společnosti muslimské či hinduistické to může znamenat vzdát se rodiny a přátel, někdy snad i života. Ovšem v dnešní Americe je poměrně jednoduché dát se pokřtít. Na členství v místní církvi zpočátku není nic nepříjemného. Je skvělé patřit ke skupině vzájemně se milujících věřících. Jak ovšem vědí ti z nás, kdo už křesťany nějakou dobu jsou, vydržet tak snadné není. 


Opožděná radostPaul Tripp 

Dostalo se nám pomoci v oblastech Vyjasnění hodnot, Kultivace uctívání a Přesměrování na slávu. Tento článek je poslední v řadě - a uhádli jste - jeho název je stejně neobvyklý jako ostatní! Budeme se zabývat významem Opožděné radosti. 


Nezáleží na tom, čemu věříš, ale že věříš upřímně

Alistair Begg 

Rád létám s United Airlines a jedním z důvodů je to, že je velmi často možné na 9. kanálu naslouchat komunikaci mezi kokpitem a věží. Žasnu nad přesností a svědomitostí, které charakterizují tyto slovní výměny. Je samozřejmostí, že pilot opakuje pokyny, které získává, aby bylo naprosté jasno ohledně směru, rychlosti a výšky letu. 


Znovuzrozenismus

Richard R. Ochs 

V současnosti se hodně mluví o rychlém růstu kultů. Svědkové Jehovovi, Křesťanská věda,  mormonismus, Církev sjednocení a mnoho méně známých skupin produkuje ohromující počet obrácených. Přesto je společný vliv všech těchto skupin zastíněn hnutím, které v posledních několika letech vyrostlo tak, že zahrnuje přes 30% populace USA. Úžasný vývoj toho, co bychom mohli nazvat „znovuzrozenismem“ zasahuje do všech oblastí naší společnosti.   


Vzhůru k nebesům 17

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). Věříš v pravého Krista?

Tim Conway 

Krátké video z produkce I'll Be Honest (www.illbehonest.com) s českými titulky. Trojjediný Bůh v životě křesťana

 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY