Poslední říjnový den si mnozí křesťané připomínají den reformace. Je to u příležitosti výročí přibití 95 tezí na dveře Vitemberského farního kostela Martinem Lutherem.

Proto se v tomto čísle Reformace trošku věnujeme těmto událostem, reformaci církve jako takové a tím, jak můžeme reformovat současnou církev. Je to vůbec možné? Boží slovo nás povzbuzuje:

  • Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. (Ef 3,20-21)

Někdy si možná pod tlakem okolností a zpráv, které se na nás hrnou, připadáme ztraceni a zapomenuti Bohem v bezbožné zemi, v bezbožné době. Ale Bůh je s námi (Immanuel)! Křesťané, pozvedněme své hlavy a hledejme toho, který má moc rozehřát naše vychladlá srdce, zapálit naší studenou lásku k Pánu a Jeho slovu, a proměnit naše životy. Toto je totiž jediné místo, kde začíná skutečná reformace. Bez této proměny, bez této reformace, není žádná jiná možná. Jakákoliv jiná bude jenom kosmetickým nátěrem, obílením hrobů. A před takovým jednáním nás varuje sám Pán.

Pokoj vám a milost.

- jk -


Den reformace

Jaroslav Kernal

Co je to reformace? Můžeme se něco naučit z půl tisíciletí staré historie? Je možné reformovat církev také dnes? A je to vůbec potřeba?


95 tezí Martina Luthera

Martin Luther

31. října 1517 přibil Martin Luther tyto teze na vrata farního kostela ve Vitemberku. 


Pokušení - jak s ním bojovat (Jk 1,13-15)

Steven Cole

Pokračování výkladu Jakubovy epištoly od arizonského kazatele. 


Biblické poradenství a psychologie

John MacArthur & Wayne Mack

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 112.


Evangelikální Popelka

Conrad Pomeroy

Ačkoliv byla královnou krásy, na bál ji nikdo nepozval. Ve světle reflektorů se točily jiné "krásky", které se snažily namluvit princi, že bez nich nemůže žít. Co je takovou Popelkou současného evangelikálního hnutí?


Kórach a jeho vzpoura

Jiří Král

Co pro vás znamená poslušnost Písmu? Jsou dva přístupy k Bibli, které vypadají hodně podobně - oba se totiž odvolávají na Písmo a oba ho nazývají svou autoritou. V jednom případě jde o podřízení se Slovu bez dalších výhrad - a je to cesta možná bolestivá, možná zdlouhavá a zcela jistě namáhavá, ale vede k opravdovosti a k životu. Druhá cesta se snaží pomocí nejrůznějších kliček Písmo ohnout podle svého vlastního obrazu a předem hotového názoru.  


Cesta křesťana z města Zkázy na horu Sion

John Bunyan

Kniha známého puritána v pdf.


Zimní konference 2013

redakce

Pozvánka na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Tématem konference je Radostné spasení (1 Te 1,1-10).