Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. 
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. 
Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý.
Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

1 Timoteovi 4,13-16