Konference biblického poradenství

- využijte poslední příležitosti přihlásit se. 

Biblické poradenství do mezigeneračních vztahů v rodině a církvi

Letní kurz, Křivoklát, 11.-14. července.2012 (středa odpoledne až sobota odpoledne)

Tento kurz je studijní a rekreační příležitostí pro svobodné, manželské páry nebo celou rodinu v nádherné přírodě Křivoklátska. V rámci kurzu proběhne 25 vyučovacích hodin, na kterých budeme hovořit o aplikaci biblických principů a metod při poradenství do vztahů mezi generacemi v rodině i církvi. Během přednášek bude zajištěn zvláštní program pro děti (2-12 let). Odpoledne je možnost podnikat výlety do krásné přírody.

Zveme všechny, kteří chtějí laskavě a moudře sloužit lidem při poradenství Božím slovem. Při tomto kurzu bude možné pozorovat modelové poradenské rozhovory a rozvíjet své vlastní poradenské schopnosti.

Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.


Po stopách hrdinů víry

Moravští bratři a Bible kralická

Český národ má jedny z nejbohatších církevních dějin. Velicí bojovníci Boží hájili pravdu Božího slova a čistotu církve, překládali Písmo do našeho jazyka, nesli evangelium vzdáleným národům i přesto, že jejich jedinou pozemskou odměnou bylo pronásledování a často i smrt. Velikáni jako např. Jan Hus, Moravští bratři Jan Blahoslav, J. A. Komenský ad., novokřtěnci spolu s Hubmaierem a mnozí další jsou našimi předchůdci, kteří žili věrně navzdory pronásledování a neustoupili z pravdy Božího slova ani pod pohrůžkou smrti.

Chceme Vás pozvat ke společnému poznávání historie, která byla psána krví věrných svědků Pána Ježíše Krista. My dnes stojíme na ramenou těchto velikánů a bylo by to k naší škodě, pokud bychom se nenechali budovat, povzbuzovat i napomínat jejich příkladem.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.