Gedeon je mou oblíbenou postavou Bible. Vedle Davidova boje s Goliášem je pro mne názornou ukázkou, jak může jedinec, na jehož straně je Bůh, porazit obrovskou přesilu nepřátel. Avšak v současné době se v ČR proslavil jiný Gedeon. Jde o farmaceutickou firmu Gedeon Richter, která prosadila výdej levonorgestrelu, léčiva určeného mimo jiné i k hubení oplodněných lidských vajíček. Nabízím proto malé zamyšlení na celou situací. Na internetu se lze setkat s petiční akcí českých lékárníků spojenou s registrací přípravků, používaných především k tzv. „nouzové“, postkoitální kontracepci. Ačkoliv nejsem lékárníkem v dispenzační praxi, ale pohybuji se v oblasti výzkumu a školství, rozhodl jsem se tuto petici svých kolegů podpořit. Text je následující:

„Připojením svého jména bych se chtěl(a) ohradit proti změně způsobu výdeje léčivých přípravků ESCAPELLE a POSTINOR-2 (levonorgestrel), které jsou indikovány jako nouzová antikoncepce. Tyto léčivé přípravky byly doposud vydávány pouze na lékařský předpis. Od 28. listopadu 2011 budou vydávány bez lékařského předpisu s omezením, v souladu s § 39 odst. 3 zákona o léčivech na základě SÚKLem schválené žádosti držitele rozhodnutí o registraci (společnost Gedeon Richter Plc., Maďarsko). My níže uvedení lékárníci ctíme Hippokratovu přísahu – výdej přípravků s levonorgestrelem je v rozporu s naším svědomím. Chceme dát najevo, že nežijeme ve světě neomezených možností, kde je vše dovoleno, jak se nám snaží vnutit reklamní slogany. Odmítáme iluzi, že následky neodpovědného jednání řeší zázračná tabletka. Jsme znepokojeni, jakým způsobem byly výše uvedené přípravky převedeny do kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením bez možnosti jakékoli předchozí odborné diskuse. Po institucích, které nás do této situace přivedly, požadujeme dostatečnou právní ochranu pro ty, kteří výdej odmítnou.“

Přesto bych rád přidal několik obecných myšlenek. Primárním účinkem hormonální kontracepce je zabránit početí. K tomu dochází několika mechanismy, vedoucími k zabránění ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) a fertilizace (zábrana oplodnění např. zvýšením viskozity viscerálního hlenu). Je zde ovšem i jistá pravděpodobnost tzv. postfertilizačního účinku, který spočívá v zabránění nidace (zahnízdění) již oplodněného vajíčka (blastocysty), které pak uhyne. O statistické významnosti tohoto účinku se mezi odborníky vedou spory a u jednotlivých preparátů se liší. Nicméně i příbalové letáky s tímto mechanismem účinku počítají, i když jej pro laika halí do poněkud nesrozumitelných slov. (např. znesnadnění implantace, zabránění nidace, změna endometria apod.) Spory se mezi odborníky, teology i laickou veřejností vedou o to, odkdy je lidský zárodek možné považovat za svébytné, lidské individuum, resp. zda je možné nezahnízděné vajíčko považovat za embryo. Pro křesťanskou ortodoxii, stejně jako v případě argumentace proti potratu, je tímto předělem početí resp. fertilizace (splynutí vajíčka se spermií). I čistě sekulární věda implicitně „vyznává“ tuto skutečnost, neboť dosáhla toho, že jsou zákonem chráněna vajíčka některých dravých ptáků. Nikoho nepřekvapí, že z vajíčka se vylíhne živý opeřenec a že likvidací zárodku dojde z hlediska budoucnosti k absenci dospělého jedince.

Dalším, již vyhrocenějším aspektem hormonální antikoncepce je postkoitální indikace, u které se postfertilizační účinek explicitně očekává. Zde se jedná o vyloženě abortivní pilulku s obsahem syntetického steroidu pod označením mifeproston, která je obsahovou lákou přípravku RU 486 francouzské firmy Roussel Uclaf. Mezi další látky patří právě levonorgestrel, který je obsažen v přípravcích ESCAPELLE a POSTINOR-2 maďarské firmy Gedeon Richter. Zatímco mifepriston je možné užít i v pokročilém stádiu gravidity, levonorgestrel je obvykle indikován do 72 hodin „post coitum“. Ačkoliv se i u levonorgestrelu předpokládal postfertilizační účinek, existuje studie, která tento mechanismus zpochybňuje a předpokládá zde účinek pouze prefertilizační, skrze zábranu ovulace. Nicméně příbalový leták samotného výrobce přímo uvádí, že přípravek „může také vyvolat změny endometria, které znesnadní implantaci.“ A to je právě postfertilizační účinek, zabraňující uhnízdění oplodněného vajíčka a způsobující jeho uhynutí.

Celá petice má název „Levonorgestrel bezpečně“. Pro mne osobně se ale případné zbavení života nenarozeného člověka nezdá být nikdy „bezpečným řešením“. Opakuji, že nejen levonorgestrel, ale do jisté míry veškerá hormonální antikoncepce působí do jisté míry tímto mechanismem.

Nejsem katolíkem, a proto nezavrhuji antikoncepci jako takovou. Avšak hormonální antikoncepce je neslučitelná s mým postojem k člověku a k životu obecně, nehledě k nezanedbatelným zdravotním rizikům pro organismus zejména mladé ženy. Zcela stranou ponechávám vliv hormonů, obsažených v antikoncepci, na životní prostředí, např. na vodní faunu, kam se přirozeným biologickým cyklem tyto hormony dostávají.

Ano, farmaceutická lobby zřejmě vytváří velký tlak na veřejnost i odbornou společnost, aby tato negativa nebyla příliš zdůrazňována. Na druhou stranu odmítám farmaceutickou lobby démonizovat. Mnoho let jsem pracoval ve farmaceutickém výzkumu a vývoji velké farmaceutické společnosti a mohu s klidným svědomím říci, že farmaceuti netvoří žádná spiknutí proti ostatní společnosti. Naopak, jejich práce musí odpovídat nejpřísnějším standardům a mechanismus kontroly je zde tak intenzivní, že kdyby stejným kritériím museli odpovídat někteří duchovní nebo politici, zřejmě by se zamezilo různým společenským skandálům. Ve farmaceutickém výzkumu se ani nedá moc podvádět. Buď lék přivedete až do výroby, splníte náročné biologické, chemické a technologické požadavky a vyhovíte kritériím registrace nebo ne. Trh pak bezpečně výsledek vaší práce otestuje.

Předpokládám, že farmaceutická firma Gedeon Richter nebude slyšet na etické námitky. Každý farmaceut totiž ví o rizicích zpřístupnění levonorgestrelu i o případné zátěži lidského organismu. Na farmaceutickou firmu neplatí moralizování, farmaceutický kolos nemá svědomí. Jsou jen dvě síly, které na farmaceutický kolos platí. A to je síla legislativy a síla zisku. Legislativa je nyní, zřejmě i přičiněním SÚKLu, na straně GR, ale sílu jejich zisku máme v rukou my, spotřebitelé. Jsem přesvědčen, že zdaleka nejen křesťanům není blízké zabíjet lidské zárodky. Stejně vzdálené je to muslimům, židům, ale i jehovistům, mormonům a snad úplně všem hnutím vzešlých z judaismu, křesťanství a islámu. Domnívám se, že by bylo docela realistické očekávat, že všichni, kdo se byť formálně hlásí k církvi, mají k zabíjení lidských zárodků odmítavý postoj. Ačkoliv právo, žel, není na naší straně, jsou to naše peníze, které firma GR, ostatně jako kterákoliv jiná firma, potřebuje. Máme tedy v rukou dost silnou páku.

Na konci tohoto článku najdete seznam registrovaných léků, pořízených z veřejně dostupné databáze, které firma GR v ČR registrovala resp., jichž držitelem registrace je. Pokud by se všichni, kteří nesouhlasí se zabíjením lidských zárodků, rozhodli ignorovat tyto jí v ČR registrované léky, jsem přesvědčen, že by aplikovali jediný zákon, na který každá farmaceutická firma slyší. Zákon zisku. Každý schopný product manager by si velmi rychle spočítal, že ušlý zisk z prodeje ostatních léčiv by rozhodně nevyrovnal zvýšený odbyt léku s tak specifickou indikací, kdy navíc pacientka musí překonat nejen hranici přirozeného studu, ale i ne zrovna jednoduchého vyplňování dotazníku.

Dovedu si představit, že bych mohl být obviněn z neprofesionálního přístupu, že lidem zabraňuji v léčbě například lékem první volby, pokud je z produkce firmy GR a nejde o levonorgestrel. Nicméně u generických léků, a právě o ně se v tomto případě jedná, zde existuje široký sortiment léčiv se stejnou účinnou látkou, které prošly klinickým hodnocením a jsou stejně bezpečné, jako kterýkoliv jiný registrovaný lék. Je zde navíc možná konzultace s lékařem nebo lékárníkem o vhodné generické náhradě.

Zůstávám však realistou a nepředpokládám, že se tento seznam rozšíří nebo že by se setkal s ohlasem v řadách věřících. Každý však může pietně vyjádřit osobní nesouhlas tím, že si u lékaře nechá předepsat adekvátní generickou náhradu, případně o ni požádá v lékárně. Níže uvedený seznam léků obsahuje generický název, lékovou formu, sílu, účinnou látku a indikační skupinu. Seznam neobsahuje velikost balení, které je možné snadno dohledat například na internetu.

Seznam léků je uvedený v TÉTO TABULCE a obsahuje generický název, lékovou formu, sílu, účinnou látku a indikační skupinu léků firmy Gedeon Richter registrovaných v ČR. Neobsahuje velikost balení, které je možné snadno dohledat na internetu.