Pokoj vám a milost, milí čtenáři. 

Velmi rád používám biblický pozdrav pokoj vám - je to výraz požehnání, který chci předat také vám. Pokoj s Bohem, který máme skrze oběť našeho Pána Ježíše Krista je skutečně ničím nenahraditelný. Bůh nám ve své dobrotě poslal Spasitele, abychom v Něm došli smíření s Bohem i s lidmi.

  • Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Ř 5,1-2

Již nejsme Božími nepřáteli, jimiž jsme byli svým jednáním i zlými skutky. Jako jsme byli kdysi vzdálení, tak jsme se nyní stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si tyto věci připomínali a pokoj Boží aby tak naplňoval vaše srdce i vaši mysl.

Kéž přijmete hojný duchovní užitek také z tohoto čísla Reformace. 

- Jaroslav Kernal -