Naše mysl je místem, kde se odehrává intenzivní duchovní boj. Abychom mohli žít vítězně, musíme se proměňovat obnovou své mysli (Ř 12,2). Bůh nás ale nezanechal bezmocné nebo bezbranné. Boží slovo popisuje nejjednodušší a zároveň nejdůležitější způsob (neřku-li vůbec jediný způsob), jakým mohou být naše životy proměňovány a naše mysl obnovena:

  • Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. (Fp 4,8)

Příčinou většiny problémů současné církve je její odklon od Božího Slova. Představte si na chvíli, jak by vypadal váš život, kdybyste pravidelně trávili svůj čas aplikací toho verše. A jak by vypadal takový život, kdyby se takový způsob myšlení stal neoddělitelnou součástí vašeho života. Jsem přesvědčený o tom, že by to znamenalo radikální změnu způsobu našeho života. Změnu, která by se zákonitě projevila v našich vztazích (představte si, že o druhých lidech přemýšlíte jenom takovýmto způsobem), v naší práci – jak by to změnilo náš přístup k práci a k našim kolegům, v tom, jak trávíme svůj volný čas – zkusme promyslet, které aktivity, filmy, rozhovory uplynulého týdne nemají kvality zmiňované v tomto verši.

Jak by vypadala Kristova církev, kdyby si její jednotlivé údy přivlastnily tento verš a důsledně ho aplikovaly do svých vlastních životů? Co by to znamenalo pro naše společenství, pro naši službu, pro svědectví nevěřícím lidem? Tady nacházíme skutečnou moc křesťanského života.

Pavel vyzývá křesťany, aby se soustředili na správné věci. Na prvním místě se to týká Božího Slova – nechme svoji mysl proměnit právě Božím Slovem.

Ale tento text se primárně nesoustředí na Písmo. On mluví o všem co má uvedené kvality. A tak se tento verš může stát měřítkem veškerého našeho rozhodování. Budu sledovat následující televizní program? Je pravdivý, počestný, spravedlivý, čistý, milý, má dobrou pověst, bude to k mojí chvále a povede mne to k ctnostnému životu? Budu číst tyto knihy, časopisy, noviny? Budu trávit svůj čas ve společnosti těchto lidí? Budu podporovat tyto aktivity, navštívím tuto konferenci, … To je jen několik z mnoha otázek, které si můžeme klást. Ovšem takto můžeme Boží slovo použít ve všech oblastech svého života. Je to každém jednání, o každé myšlence, o každém slově, o všem, na co se díváme, o tom, s čím zacházíme, s kým se scházíme – je to programové prohlášení křesťanského života.

Kéž nám Pán skrze svého Ducha dává sílu takto žít, a to nejenom v roce, který je právě před námi.