V pohorské síňce, při matném kahánku sedí dvě stará srdce pospolu, babička v Bibli poslední čte stránku, dědeček shrben u stolu.

Půl věku četli z oné svaté knihy, Pán Bůh jim staré hlavy osvítil, prach sňal, aby jak bílý sníh zářily.

Ta svatá kniha je celým jejich světem, dočetli, hlavy sklonili, jedinné Amen znělo jejich retem, ráno jim hranu zvonili.

- Čs - Zesnulá sestra -