Udělej si čas na myšlení
je to zdroj síly.
Udělej si čas na hru
je v ní tajemství mládí.
Udělej si čas na čtení
je to pramen moudrosti.
Udělej si čas na modlení
je v něm největší síla na zemi.
Udělej si čas na přátelství
je to jediná cesta ke štěstí.
Udělej si čas milovat
je to největší dar země.
Udělej si čas na smích a zpěv
je to hudba duše.
Udělej si čas na dávání
den je příliš krátký,
když myslíš jen na sebe.
Udělej si čas na práci
je v ní cena úspěchu.
Udělej si čas na dobročinnost
je v ní klíč k nebi.

- CS -