Povinnost bez lásky nás činí

mrzutými.

Odpovědnost bez lásky nás činí

bezohlednými.

Spravedlnost bez lásky nás činí

tvrdými.

Moudrost bez lásky nás činí

hroznými.

Přátelství bez lásky nás činí

falešnými.

Pořádek bez lásky nás činí

malichernými.

Čest bez lásky nás činí

domýšlivými.

Majetnost bez lásky nás činí

lakomými.

Víra bez lásky nás činí

fanatickými.

Život bez lásky je nesmysl.

Život v lásce je štěstí a radost.

 

MS - Čs