Počet čtenářů časopisu Zápas oduši utěšeně vzrůstá. Časopis vychází šestkrát ročně v české verzi a šestkrát do roka ve slovenském jazyce nákladem 10 a 5 tisíc výtisků. Většina čtenářů dostává časopis zdarma i dnes.

Z bankovních údajů a z počítače víme, že v letošním roce, za prvních šest měsíců přispělo zatím jen 409 čtenářů a kontem prošlo méně než 200 tisíc korun. Loňské náklady dosáhly při stejném počtu výtisků necelých 600.000 korun a přispělo 1379 čtenářů. Není třeba vysoké matematiky, abychom viděli, že letošní výdaje nebudou nižší. Proto voláme na poplach i o pomoc.

Naše výrobní a distribuční náklady se stále zvyšují, přestože nemáme žádné zaměstnanecké výdaje. Snažíme se, aby výdaje zůstaly minimální a dosah maximální. Každé číslo časopisu odchází do tiskárny v konečné podobě. Veškeré práce, - od A do Z - jsou připraveny vnaší kanceláři. Každý, kdo zná postup redakční práce, dobře ví, jak je časově náročná. I nadále připravujeme pořady pro rozhlasové vysílání Na křesťanské vlně (Český rozhlas Plzeň a PROGLAS na Moravě) a často klesáme únavou.

Abychom mohli pokračovat dál stejným způsobem, je třeba, aby vzrostl počet pravidelných předplatitelů, dobrovolných dárců a sponzorů. Opětovné zvýšení poštovného nikoho z nás nepotěšilo. Dnes stojí poštovné více než tisk jednoho časopisu. Plné předplatné nechceme žádat, protože mezi našimi čtenáři jsou mnozí, kteří nemají dostatečný příjem a musí obracet každou korunku. Touto cestou obzvláště děkujeme našim dobrovolníkům - Vlčkům a Zavillům, kteří již léta plní poctivě službu distributorů.

S modlitbou přikládáme složenku a prosíme, aby každý z vás podle svých možností zvážil situaci, abychom nemuseli počet čtenářů ani výtisků redukovat. Čím vyšší náklad vychází, tím nižší náklady na jedno číslo jsou. Pomůžete nám?

Děkujeme Pánu, že jsme měli vždy dostatek štědrých dárců, aby mohl časopis oslovit věřící, nevěřící a především vaše bližní.

Prosíme, hlaste včas změny bydliště, jména, názvu ulice a správnost směrovacího čísla - ušetříte nám nejen poštovné, ale i čas.

Pavel a Klára Steigerovi

  • Nikomu nebuďte nic dlužni. než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. (Římanům 13:8)