Váš časopis jsme si přečetli s velkým zájmem. Teologicky tolik nedává jako duchovně. Má ještě jeden obrovský význam, ukazuje, že všude na světě jsou lidé, křesťané, Slované, Češi, kteří se chtějí podělit svými poznatky, svou vírou s ostatními, aniž by mohli očekávat, že jim to něco vynese. Těžko můžete očekávat z Československa nějakou finanční podporu a přesto jste se tohoto díla chopili. Kladla jsem si otázku: Jakou víru reprezentují? Katolickou, evangelickou, pravoslavnou, ale odpověď je jedna: křesťanskou.

Pustili jste se do práce, jejíž motivy jsou dnešnímu člověku cizí, neboť slova jako filantropie, milosrdenství, nezištná láska, jsou "přežitkem minulosti." Ráda bych vám přispěla alespoň nějakým textem, pokud se vám bude hodit.

O váš časopis máme velký zájem a těšíme se na další čísla.

   MLS Čs


... Pracoval jsem celý život v továrně, poznal spoustu lidí a jejich myšlení, výhrady vůči náboženství i jejich vědomosti o věřících a o víře. Znám argumenty ideologů, prostých lidí, funkcionářů, prostě názory všech vrstev lidí. Vím jak je nutné je oslovit a váš způsob oslovení v Zápase o duši je ten nejpůsobivější. Četl jsem již mnoho literatury, ale právě ZOD odpovídá onomu způsobu, kterým lze zapůsobit na každého, kterému porozumí každý a je řečí dneška. Podává argumenty tak, jak jsou je lidé dnes schopni přijmout.

A tak vás znovu prosím, věnujte mé prosbě o pravidelné zasílání zvlášť pozornost a péči.

   BS Čs