• Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. (Ř 8:7-8)
     
  • Ať tedy jíte či pijete cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. (1 K 10:31)
     
  • Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. (Ř 14:13)