VÍRA A VĚDA - Pokračování
Názor, že Evoluční myšlení je základní podmínka pro další pokrok vědy je logicky i historicky neudržitelný. Právě naopak, několik závěrů, které vyplynuly z evoluční doměnky vědě značně uškodily. Například tzv. zakrnělé, odumírající zbytkové orgány jako slepé střevo, mandle, atd. byly považovány za bezfunkční. Jejich bezfunkčnost byla žádoucí, protože se hodila jako evoluční důkaz. Je zajímavé, že nikdo nepřišel a ještě neobjevil vyvíjející se orgány, jejichž funkce je teprve budoucností. A tak se tyto "nevhodné orgány" odřezávaly jako na běžícím pásu. Dnes vědci ví, že v těle není ani jedna bezfunkční zdravá buňka, ať jsou to zuby moudrosti, ušní svaly, prsní bradavky mužů nebo jakýkoliv jiný orgán.

  • Evoluční věda předpokládá, že starověký člověk byl primitivní a nevědomý. Člověk v nižších vývojových stupních prý měl menší mozkovou kapacitu a tedy i nižší inteligenci. Dnes víme, že velikost mozku člověka neurčuje stupeň inteligence. Největší geniové by podle mozkové kapacity měli být mentálně zaostalí.
  • Dnešní archeologové odhalují nové důkazy o důmyslnosti našich předků a jejich přesných znalostech světa. Například Dr. Josef Davidovič se před mnoha lety domníval, že obrovské kamenné kvádry egyptských pyramid nebyly vytesány, ale byly ve skutečnosti odlity na místě jako dnešní cement. Kdyby tomu tak bylo, tajemství egyptské špeditérské technologie by vyprchalo. Většina vědců Davidovičovu doměnku nepřijala, ale nově rozluštěné hieroglyfické záznamy dávají dokonce recepis jak vyrobit syntetický kámen. Popis obsahuje 29 příměsí minerálů, které mají být smíchány s drceným vápencem a kamenivem. Dnešní cement váže písek mechanicky, je to v podstatě chemické lepidlo, kdežto egyptský recepis poskytuje návod na molekulární vazbu, která je nesrovnatelně pevnější a trvalejší. Stavební společnosti s velkým zájmem studují recepis "primitivnějších lidí", kteří znali výrobu syntetického kamene molekulární vazbou.
  • Předpoklady, že zkameněliny, uhlí a ropa se musely tvořit dlouhé miliony let, také padly. Je to sice veřejné tajemství, ale zkameněliny, uhlí i ropa mohou být připraveny laboratorně během několika hodin. Kdyby ropa vznikla před miliony let, jak vědci dodnes tvrdí, nebyla by pod tlakem a musela by se pumpovat a vytláčet. Ještě pravděpodobnější je, že bychom po stamilionech let neměli ani ropová pole ani uhelná ložiska. Současná denudační rychlost by je odnesla dávno do moře. Dnešní rychlostí by byly kontinenty srovnány s mořskou hladinou za pouhých 30 milionů let. Porušená izostáze by způsobila nové horotvorné pochody a nový odnos materiálu i s ropou a uhlím.
  • Západní kreacionisté publikují množství nálezů a důkazy, které evoluci vyvracejí. Ty jsou ostatními vědci úplně přehlíženy nebo ignorovány. Chybějící sluneční neutrino, anomální disperze quazarů, nedostatečné množství helia na zemi, nerovnovážný stav uhlíku 14, nadbytek padajících komet, halopolonium v žule atd. Objev Plesiosaura, který byl vyloven poblíž Nového Zélandu byl ignorován všemi vědci, kromě kreacionistů. Téměř žádná učebnice spontánní biogeneze se nezabývá problémem levotočivých aminokyselin, které jsou základem života a anorganicky nesložitelné. Kdo kdy slyšel ve škole o kyslíku, který je fyzikálně uvězněn v prahorních horninách, které se prý formovaly když ještě nebyla kyslíková atmosféra? Seznam je nekonečný stejně jako naše dobrovolná degradace moudrosti.
  • Mohli bychom pokračovat geologií a především astrofyzikou. Jeden z nejnovějších poznatků je rozpad rychlosti světla. Jestliže skutečně rychlost světla historicky zaznamenala drastický úpadek, potom atomární a dynamický čas neodtikává ve stálé relaci, nýbrž atomární čas se vůči dynamickému zpomaluje. Tohle vysvětluje proč vidíme ve vesmíru dění, které se prý odehrálo před mnoha miliardami světelných let. Taková skutečnost by vyvrátila starý vesmír a úplně převrátila teorii velkého třesku a teorii velkého smrsku. Evoluční vědci se však takové myšlenky nedotknou ani desetimetrovou tyčí, protože v mladém vesmíru není místo pro nahodilou evoluci, ale pouze pro Stvořitele, kterého se tolik bojí. Mnoho dnešních vědců trpí mravní úbytí, nikoliv inteligenční. Jejich moudrost se plně nerozvinula, ačkoliv jejich inteligence, která se nese na mechanistickém těle, může a i většinou je fenomenální. Proto si zavírají svou humanistickou a materialistickou filosofíí vrátka k novým, převratným vědeckým objevům. Nevidí a nezkoumají rozumný vesmírný plán a kdyby takto k vědě přistupovali vědci v minulosti, asi bychom dodnes neznali ani elektřinu.
    Bože dej nám zdravý rozum k přemýšlení. Vždyť jsme potopeni v sebebožství, které ospravedlňujeme evolučními naukami jen proto, abychom v našich myslích odstavili Toho, kdo vládne celému vesmíru. Naše fantasie Boha nevymaže. On drží nejen celý vesmír, ale i historii lidstva pevně ve svých rukou.