Většina lidí zná Svědky Jehovovy jako zapálené misionáře, kteří u našich dveří nabízejí časopisy Probuďte se! a Strážná věž. Málokdo však ví, že postup, jakým navazují kontakt a vedou hovor, je pečlivě nacvičený. K přípravě misijního rozhovoru jim pomáhá publikace „Rozmluvy z Písem“, v níž je dopodrobna rozepsáno 71 různých námětů na témata, která lidi často zajímají. Postup, jak tato témata v rozhovoru rozvíjet, se Svědkové učí nazpaměť. Na základě těchto témat pak nacvičují při shromážděních Školy teokratické služby (každé úterý nebo středu) misijní rozhovor.

Jana Bartošová strávila u Svědků Jehovových velký kus svého života. Její brožura obsahuje 16 vybraných témat z knihy „Rozmluvy z Písem“. Autorka rozebírá pilíře nauk Svědků (Armagedon, krev, odpadnutí, organizace, kříž apod.) a nabízí k úvaze jiný a mnohem serióznější přístup k nim. V každém tématu je krátce uvedeno stanovisko Svědků, které autorka obsáhle komentuje a fundovaně kritizuje. Záměrem knihy je vybavit každého, kdo se Svědky Jehovovými může a chce hovořit, kvalitními argumenty. Publikace se odvolává na Bibli, cituje ji a uvádí i různé řecké varianty překladu biblických textů. Tak zpochybňuje ten výklad, který Svědkové považují za neoddiskutovatelný a hovořící ve prospěch jejich doktríny. Kvalitu brožury spatřuji v tom, že autorka sama studovala několik let biblickou řečtinu.

Na škodu publikace je snad pouze obrázek na obálce, který působí kýčovitě. Brožura má kromě jiného sice sloužit ku pomoci i těm Svědkům Jehovovým, kteří z organizace odcházejí, ale ti si ji kvůli obálce nejspíše nekoupí. Druhým důvodem odmítnutí pro ně může být předmluva Ondřeje Novotného. Je z ní příliš patrná touha autora přivést Svědky k pravé křesťanské víře. Na tuto touhu však Svědkové zpravidla reagují velmi negativně. Brožura Jany Bartošové je tak poněkud snížena na úroveň mnoha publikací „o Svědcích“ a „proti Svědkům“, které jsou psány z pozic církve. Přesto tuto publikaci doporučuji každému, kdo má zájem vést se Svědky rozhovor na úrovni.

Jana Bartošová: Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými (Setkávání, 1999), Petr Velechovský,

DINGIR 4/1999-2000, str. 28 -