Dr. Michael J. Behe

DARWINOVA ČERNÁ SKŘÍŇKA

Autor ve své práci poukazuje na to, že důkazy o omezenosti Darwinovy evoluční teorie máme po celou dobu přímo před očima - jsou však natolik malých rozměrů, že se nám je podařilo spatřit teprve nedávno.

Stěžejní body jeho argumentace totiž spadají do oblasti dvou poměrně velmi mladých vědeckých oborů: mikrobiologie a biochemie. Michael Behe není stoupencem kreace. Věří svým vědeckým metodám a odpovědi na otázky rozhodně nehledá v nějakých náboženských dogmatech. Přesvědčivě však dokazuje, že biochemické mechanismy musely být zkonstruovány - buď Bohem, nebo nějakou jinou vyšší inteligencí. Badatelé se už celá desetiletí marně snaží uvést své překvapivé objevy z oblasti biochemie v soulad s evoluční teorií z devatenáctého století, která je prostě není schopna pojmout. Darwinova černá skříňka naznačuje, že nastal čas, aby si vědci uvědomili, jaké nové a vzrušující možnosti se před nimi otevírají. My ostatní - budeme alespoň bedlivě přihlížet?

Knihu žádejte u svých knihkupců. Na našem webu najdete odkaz na produkci nakladatelství Návrat Domů.

 


 

Vladimír Král:

HLEDÁNÍ POČÁTKU A CÍLE

Advent-Orion

V našich zeměpisných šířkách stojí v popředí dva názorové proudy týkající se vzniku života - Darwinův evoluční model a kreacionistický model. Autor knihy se snaží ukázat, čím jsou oba názory charakteristické i v čem se rozcházejí. Kniha je dobrým faktografickým přehledem, v jistém smyslu i učebnicí vesmíru, biologie, původu života; obsahuje množství základních poznatků stejně jako hlubších vstupů do těchto progresivně se rozvíjejících se oborů. Její vědeckou obsáhlost vyvažuje populární styl, který složitost života přibližuje širokému okruhu čtenářů.

Zájemcům knihu rádi zašleme s poštovní poukázkou na uhrazení nákladů.