Abychom pochopili Jehovovy svědky, nečtěme o nich, studujme jejich literaturu; abychom pochopili branhamisty, přečtěme si jejich literaturu, abychom pochopili mormony, poznejme jejich vyznání víry, abychom pochopili biblickou spásu, čtěme bibli… Vždy studujme přímá, induktivní prohlášení, protože zprostředkovaná, deduktivní prohlášení jsou většinou více nebo méně zdeformovaná – jako v tiché poště. Jestliže chcete vědět, co píše ZOD, nenechte si o jeho obsahu a autorech někým vyprávět, posuďte sami. Když ZOD otiskuje názory se kterými sami nesouhlasíme, vězte, netlačí nás naše ekumenické cítění… Pouze si přejeme, abyste poznání čerpali přímo ze zdroje a popřemýšleli, zda je všeobjímající tolerance pro biblického křesťana vhodná. Jsme přesvědčeni, že není.

Chcete vědět, jak se katolíci dívají na spásu člověka? Překonejte se a prostudujte pečlivě schéma na další dvojstránce. Nahradí 10.000 slov!

Pozor – nechápejte jej jako stanovisko ZODu – právě naopak!

Chcete vědět jaké je oficiální stanovisko Katolické církve na otázku spasení nekatolických jinověrců? Kdyby vám ZOD toto stanovisko převyprávěl, nevěřili byste! Jistě bychom dostali kritické dopisy. Pro ilustraci přinášíme na str. 26 článek katolického autora.

Prosíme, čtěte pozorně – nechápejte článek jako stanovisko ZODu – právě naopak!