* Milý Pavel,

nebolo to dávno, keď som Vám písala, čo sa deje s webom HCJB (keď nefungoval), písala som, že veľmi radi čítame články a počúvame kázne … dnes sa na Vás obraciam s prosbou, ohľadom Slova Božieho, pochopenia, ale hlavne vtesnania do praktického života.

Pri Pánovi som krátko (4 roky), Boh mi veľmi zasiahol do života a veľká vďaka Mu za to, že aj keď som Ho nehľadala, zjavil mi svoju PRAVDU. Od prvých dni ma veľmi menil. Žila som len pre Jeho slávu a kochala som sa v Písme a v mnohých kresťanských knihách, všetko ostatne stalo bokom. Prežívala som nesmierny pokoj a radosť v srdci… určite to nemusím rozpisovať a viete o čom hovorím

Čo bolo na tom najúžasnejšie, Boh ma nesmierne používal na svedectvo, na pokoj pre iných, na povzbudenie... všetci krútili hlavou ako som sa zmenila (ja som ale pre tu zmenu vôbec nič nerobila) ... evanjelizovala som … behom dvoch rokov prišiel k Pánovi môj manžel, potom priateľka s manželom, naše deti to prijímajú úplne prirodzene... VÔBEC SOM SA NESTARALA O TO, ABY SOM SA MENILA A PÁN MA MENIL ZO DNA NA DEŇ. Bolo to užasne obdobie:

Po dvoch rokoch sa to ale úplne zmenilo. Konečne sme našli vhodne spoločenstvo, ktoré sme začali navštevovať a radosť sa stratila. Od toho času som sa začala starať o to, aby som bola dobrou kresťankou, začala som sa vŕtať v svojich hriechoch, chcem ich umŕtvovať, zároveň vidím, že to vôbec nefunguje, ale je to ešte horšie:

A toto je ten problém, s ktorým si neviem rady. ČO TO ZNAMENÁ UMŔTVOVAŤ SKUTKY TELA? A AKO NA TO V PRAXI? Prečítala som par článkov a kníh na tuto tému, ale nikde neviem nájsť praktickú odpoveď. Pripadá mi to, ako keby nik nevedel na to odpoveď, každý to rozoberá teologicky a já tomu vôbec nerozumiem. Nakoľko Vaše kázne sú mi veľmi zrozumiteľne, snáď mi Boh požehná a cez Vaše vyjadrenie dá aj pochopiť, čo mám vlastne robiť?

Prajem Vám všetkým veľa Božieho požehnania, milosti a pokoja v mene Pána Ježiša Krista.

– Andrea –

 

Milá Adreo!

Problém je v „začala som sa vŕtať v svojich hriechoch, chcem ich [já] umŕtvovať, zároveň vidím, že to vôbec nefunguje, ale je to ešte horšie.“

Jde v podstatě o upření se na sebe. „Nestarej se“ o skutky těla, starej se o Krista. Pokud opravdu věříš, že nese Tvé hříchy a byl za Tebe potrestán, jakoby je spáchal On sám, pak je i Tvoje pozornost upřena na Krista a ne na sebe! Píšeš, že od té doby co jsi našla vhodnou církev, ztratila jsi radost a zabýváš se sama sebou a svými hříchy. Nezkoumej se příliš, nalezneš v sobě jen ohavnost. Ani jeden sbor není ukázkou dokonalosti, je to jen útulek nemocných a zraněných, kde mohou být jejich rány ošetřeny a zahojeny. Toho, kdo se z vlastních sil stará, aby byl dobrým křesťanem, mohu ujistit biblickým textem, že se nedostará!

  • Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. (Římanům 8:7-8)

Jestliže vidíš v sobě náběh na hřích, obrať se k Bohu. Jen síla Ducha Božího v nás umrtví hřích. Skutky těla přece umrtvujeme Duchem a Duch vydává svědectví o Synu!

  • Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2:10)

Nesrovnávej se s druhými. Nehledej dokonalost v sobě ani v obecenství církve. Tam se můžeš posilovat, ale také se můžeš zklamat. Dobré skutky nejsou z nás, ale připravil nám je Bůh a v tom je zdroj naší radosti a pokoje. Pokud se snažíme z vlastních sil nebo pod tlakem sboru, stanou se břemenem, které kazí náš vztah k Bohu a začneme se zabývat sami sebou. Boží pokoj a radost Ti z hloubi srdce přeje

– Pavel –