• Hospodin je můj pastýř,

– to je vztah s Bohem;

 • nebudu mít nedostatek.

– to je Boží zajištění všech našich potřeb!

 • Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,

– to je odpočinek;

 • vodí mě na klidná místa u vod,

– to je občerstvení;

 • naživu mě udržuje,

– to je uzdravení;

 • stezkou spravedlnosti mě vede,

– to je vedení;

 • pro své jméno.

– On je smysl všeho našeho bytí!

 • I když půjdu roklí šeré smrti,

– to je zkouška;

 • nebudu se bát ničeho zlého,

– to je ochrana;

 • vždyť se mnou jsi ty

– to je Jeho věrnost!

 • Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují

– to je kázeň a poslušnost!

 • Prostíráš mi stůl před zraky protivníků,

– to je naděje;

 • hlavu mi olejem potíráš,

– to je požehnání;

 • kalich mi po okraj plníš

– to je hojnost!

 • Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití

– to je požehnání.

 • Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů

– to je věčnost.

– Zaslal Bud Morrison –

Sound of Grace – 8/1