• Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8-9)

Tázali se kdysi jednoho muže, jak mnozí činitelé byli potřební k tomu, aby se uskutečnilo dílo jeho obrácení k Bohu skrze víru v evangelium.

„Dvou bylo zapotřebí," odpověděl.

„Dvou? Jak je to možno? Což Bůh sám neučinil všecko?"

„K mému obrácení bylo potřebí Všemohoucího a mne," odpověděl muž. „Já jsem dělal vše, co jsem mohl, abych se k Bohu neobrátil a Všemohoucí dělal vše, co mohl, aby mě k sobě přivedl. Bůh byl silnější než já, proto nade mnou zvítězil." Nechlubme se nikdy svou spoluprací s Bohem (synergismem).

Bez něho nic nemůžeme učinit (J 15,4-5). Všechna naše spolupráce s Bohem má charakter Jakubova boje s andělem. Bůh s námi zápasí, aby nám pomohl přivlastnit si Jeho požehnání. Všechno prvenství a všechna skutečná zásluha je vždy jen na straně Boží.

Z knihy Příklady a podobenství velikého služebníka slova

Volně zpracoval - Josef Kurz -