Svoboda nebo otroctví?

Svoboda bývá nejčastěji ztotožňována se svévolností a stále častěji také s bezzákonností, tedy s něčím, co naopak [pravou] svobodu i člověka zabíjí. Je to paradoxní stav, ze kterého není snadné nalézt cestu ven, obzvlášť je-li spojen s příjemnými pocity ... tehdy se člověku obvykle nechce nic měnit ani hledat. Pravá svoboda není pouze svobodou od něčeho (někoho), ale především svobodou k něčemu (někomu). Svoboda není pasivní, nýbrž aktivní, živý stav srdce člověka a je ovocem intimního vztahu s Bohem (Jan 8:32), kdy plně a radostně žijeme pro někoho, koho milujeme víc než sebe (Jan 15:13, Matouš 10:38-39). Hodnota a důstojnost lidského života se nalézá právě ve vztahu k Bohu, kterého světu zjevil Ježíš Kristus (Jan 1:18, 1. Janova 5:12). Pravá svoboda je opakem svévole, neomezenosti a diktatury! (Přísloví 1:10-16) Kde jsou jen vlastní zájmy a snahy, tam diktuje „já" a sobectví, tam je také strach ze ztráty, z neúspěchu a ze selhání, tam je hledání vlastní slávy a vlastní cesta. (Jan 7:18)

To vylučuje dosažení svobody, jak na této cestě, tak i v cíli, ke kterému vede. Být svobodný znamená radostně proudit v milosti a v pravdě. Apoštol Jan píše ve svých listech, že pravda je Bůh a že se stala tělem a žila mezi námi. (Jan 1:14,17) Apoštol Jan nazývá pravdu Slovem, Slovem Božím a ztotožňuje ho s osobou Ježíše Krista. Svobodný člověk doslova ukřižoval sebe samého se všemi svými vášněmi a sklony, tj. necudností, nečistotou, bezuzdností, modlářstvím, čarodějstvím, rozbroji, hádkami, žárlivostí, vášní, podlostí, rozpory, rozkoly, závistí, opilstvím, nestřídmostí a všemi podobnými věcmi. (Galatským 5:24) Takový člověk navazuje vztahy s lidmi nikoliv pro vlastní prospěch, jak se to v životě většinou děje, ale proto, aby je mohl požehnat láskou [Ježíše Krista], doslova, aby jim mohl dát sám sebe, a to nejlepší, co má. (Jan 15:12-21) Taková - a jen taková - svoboda může člověku přinést hluboký pokoj a neutuchající radost ze života, dokonalé naplnění [ve vzájemnosti], o kterém většina lidí jen sní. (Jan 8:32, 14:27) Opravdový život se vždy odehrává ve vztazích - upřímných, vyvážených a láskyplných.

Lidé obvykle velmi těžce nesou, když nemají možnost prosadit, co je zrovna napadne a co se jim líbí, nebo když jim někdo říká, co by neměli dělat. (Židům 12:11) Mluví pak o totalitě, omezování, manipulaci nebo dokonce o úplné ztrátě svobody, a bývají přitom velmi pobouřeni. Výsledkem tohoto „volání lidu" po neomezené svobodě jsou pak slova jako „tolerance", „svoboda", „nezávislost", slova, na která většina lidí velmi dobře slyší, ale už si je nedokáže nebo nechce porovnat a propojit se slovy jako „věrnost", „láska", „čistota". (Jakub 4:4) Hlavně ta tolerance! A tak jsou nám postupně předkládány názory typu: „Tolerujme (tj. přijímejme) pornografii, tolerujme (tj. přijímejme) homosexualitu, když se to někomu líbí, ať to dělá, má na to přece právo, máme svobodu a demokracii. Hlavně ať nikoho [přímo] neomezuje, neokrádá a nezabíjí." (Efezským 5:5, 1. Korintským 5:9,6:9) Skutečnost je ovšem taková, že díky této diktatuře tolerance - nebo spíše lhostejnosti - pornografie číhá dnes na každém rohu, v každém novinovém stánku, na každé benzínové pumpě, v každém obchodu s knihami a v každé půjčovně filmů. Číhá i na naše děti. Číhá na slabou chvilku a na všechny nestálé, nepozorné, roztržité a důvěřivé. Jak k tomu přijde mladý muž, který upřímně touží žít čistý a spořádaný život? Jak k tomu přijde otec rodiny, který chce být věrným manželem jedné ženy, (1. Timoteovi 3:2, 1. Korintským 7, Efezským 5:25, Koloským 3:19), když je na cestě do zaměstnání každodenně a nedobrovolně vystaven desítkám eroticky laděných fotografií, titulků v novinách, časopisech a reklamách? Na veřejných místech vidíme stále „odvážnější" reklamy - např. na kosmetiku, spodní prádlo, bižuterii a další. V TV a na stránkách bulváru jsou denně k vidění erotické podněty; vše bez studu a jakýchkoliv zábran před zraky všech věkových kategorií. Erotické plakáty v nadživotní velikosti „zdobí" vitríny sexshopů, které „vyrostly jako houby po dešti" v každém větším městě České republiky. Před chapadly bulváru a pornoprůmyslu není kam uniknout. Jen v naší zemi se počet různých pornografických časopisů za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Rozsáhlé demografické studie ukazují, že největšími konzumenty tvrdé pornografie jsou děti a mládež ve věku od 12 do 17 let:

http://www.nationalcoalition.org/resourcesservices/stat.html

http://www.family.org/socialissues/A000001155.cfm

tedy všichni ti, kteří jsou právě v období dozrávání osobnosti. Jejich přirozená zvědavost je zneužita, důvěřivost znásilněna a vnitřní krása bezostyšně uloupena. Pornografie okrádá děti o jejich dětství, mládež o mentální a emocionální stabilitu a plnohodnotný start do života, manželské páry o intimitu a rodiny o zázemí vzájemné lásky, porozumění, jednoty a především o skutečnou svobodu.

To, co děti v tomto věku pochytí, k tomu se zpravidla budou v životě vracet. To se stane základem (!) jejich budoucího intimního, manželského a rodinného života. To producenti pornografie samozřejmě vědí, a tak se snaží mladé lidi oslovit všemi možnými i nemožnými způsoby co nejdříve. Jejich pozornost bombardují lákavé reklamy, internetové seznamky, kde je často řada odkazů na erotické kluby, priváty, volný sex, gaye, lesbičky a pornostránky nabízející zdarma i nejtvrdší porno. Většina producentů a řada konzumentů pornografie je napojena na organizovaný zločin, obchodování s lidmi, drogami a praní špinavých peněz. Pornografie doslova zotročuje a zabíjí duše lidí - morálně, mentálně i emocionálně. V důsledku toho jsou poškozovány mezilidské vztahy - ty současné i ty budoucí. Rozsáhlé studie:

www.porn-free.org

i oficiální statistiky:

http://www.bebroken.com/bbm/forum/articles_/stats.shtml

ukazují, že pornografie má ve všech svých podobách škodlivý a destruktivní vliv, jak na jednotlivce, tak na celou společnost. Pornografie učí lidi vnímat svět okolo sebe výhradně sexuálně, tělesně, sobecky, což jim brání navázat hodnotné a trvalé vztahy a vytváří a prohlubuje frustraci. Pornografie učí lidi myslet tělesně, bez jakékoliv zodpovědnosti za své jednání a touhy. Řada lidí závislých na pornografii dosvědčila v anonymních testech, že konzumace pornografie u nich vyvolává silnější závislost než například heroin. Silnější především v tom smyslu, že se jedná o závislost na drogu vyrobenou vlastním tělem v okamžiku sexuálního vzrušení, a toho se člověk nezbaví jen tak. Přestat brát „erotické" myšlenky je mnohem těžší, než přestat brát „chemické" drogy. Závislost na pornografii je závislost na určitém druhu myšlení a cítění, proto je tak nebezpečná! Žije se svou obětí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu ve všech myšlenkách, pocitech, postojích a touhách - na rozdíl od uměle vyrobených drog, které si někteří lidé opakovaně píchají do žíly nebo spolknou pilulku. Pornografie je jako extrémně silná droga, která krok za krokem prostoupí všechny oblasti života své oběti. Používá sílu a schopnosti své oběti k tomu, aby ji zničila! A stejně jako rakovina v těle se umí dobře maskovat, tak i závislost na pornografii se v duši člověka skrývá, a to za příjemné pocity vzrušení a virtuální sexuální svobodou, za krátkodobé a povrchní uspokojení tělesné touhy, kterou ostatně sama vyvolala.

Zde je svědectví mladého muže, který vzpomíná: „Když mi bylo 14 let a já jsem si poprvé koupil pornografický časopis, zažil jsem něco jako když člověk poprvé nasedne na horskou dráhu. Byl jsem plný očekávání a zároveň plný strachu, protože jsem přesně nevěděl, co mě čeká. Prožíval jsem intenzívní vědomí toho, že to, co dělám, je špatné, prostě, že se to nemělo nikdy stát! Už jsem to ale nemohl zastavit, přesněji řečeno, nechtěl jsem to zastavit; bylo to příliš intenzivní, nové a příliš lákavé. Postupně jsem začal vyhledávat stále tvrdší pornografické materiály, vždy něco exotického, šokujícího, nezvyklého. Zpočátku ve mně tvrdá pornografie vyvolávala pocity na zvracení. Po pár měsících se ve mně ale něco zlomilo. Pamatuji si, že jsem začal prožívat - poprvé ve svém životě - úzkostné a depresivní stavy a k tomu se postupně přidaly i velmi nepříjemné neurosvalové problémy. Nikdy dříve jsem nepoznal tak intenzívní duševní a tělesnou slabost. Stal jsem se na pornografii závislý. Ze zdravého a veselého venkovského chlapce se během několika let stal neurvalý, nespokojený a nešťastný mladík, opuštěný uprostřed virtuálního světa erotických fantazií a neexistujících vztahů. Nebyl jsem schopen navázat jakýkoliv trvalý a hodnotný vztah. Přátelský vztah s dívkou byl pro mě nedosažitelný. Začal jsem se bát lidí i sám sebe. Byl jsem uvězněn v kolotoči vzrušení a prázdnoty, naděje a zklamání. Byl jsem plný chaosu a duševně zraněný. Byl jsem naivní a duchovně slepý! Nakonec mi zbyla jen neukojitelná touha, zklamání a prázdnota. Ztratil jsem postupně zájem o všechno. Lituji každé sekundy, kterou jsem pornografii věnoval. Trvalo to dalších 15 let, než jsem v Kristu nalezl odvahu a sílu zlomit toto otroctví, které ze mě jen vysávalo život."

Změna postojů vůči sexualitě

Pornografie už dnes není označována jako sexuální úchylka, zvrácenost, nečistota a hřích, který zabíjí lidi a mezilidské vztahy, ale [oficiálně] jako erotická kultura, lechtivá zábava a inspirace, odreagování. Ze 100% negativní se tak postupně v hlavách lidí stala 100% pozitivní záležitost, a to čistě jen posunem významu slov, kterým [naivní] lidé věří. (Deuteronomium 13:1) Podobně ani homosexualita se dnes už neoznačuje jako zvrácenost - duchovní, biologická, vztahová i sociální, (Levicitus 18:22, 20:13) ale jen jiná sexuální orientace, kterou je potřeba pochopit a zrovnoprávnit. Většinu lidí už dnes neudivuje (nezaráží) ani to, že homosexuální [a pornografické] vztahy nejsou schopné zplodit ani vybudovat nový lidský život. Zplodit a vybudovat nový lidský život mohou jen muž a žena, které Bůh spojil v manželství! (Marek 19:5, Efezským 4:4, 5:31) Pouze muž a žena spolu mohou mít potomka, nikdy ne dva muži nebo dvě ženy, ani masturbující muži nebo masturbující ženy, ani pedofilové ani zoofilové, ani žádní jiní divosexuálové!

Od počátku stvoření 'Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Marek 10:6-9)

Zde je znovu vidět, že (jak) svoboda, která relativizuje pravdu Božího Slova, což je hřích, přináší lidem vždy jen ztrátu, rozklad a nakonec smrt! Ne Bohu, ale lidem! Bůh nepotřebuje nás, aby byl Bohem. My však potřebujeme Boha, abychom byli lidmi, které On stvořil na počátku ke svému vlastnímu Obrazu. Ptám se tedy: „je sexuální nevázanost opravdová svoboda?" Určitě ne! Je to jen obyčejné sobectví na úkor těch, kteří své tělo nabízejí a zneužívají (Galatským 5:13). Na úkor nás všech, nás všech, kteří považujeme za naprosto normální a jedině správné, když má muž za manželku pouze jednu ženu, ostatně duchovně, biologicky, vztahově ani sociálně nic jiného nelze nazvat manželstvím, když jsou si věrní [dokud je smrt nerozdělí] a vychovávají společně své děti k lásce, čistotě a zbožnosti. Považujeme to za naprosto normální a jedině správné, že sex patří pouze a výhradně do manželství jednoho muže a jedné ženy, ostatně duchovně, biologicky, vztahově ani sociálně nedává jiný, než manželský sex smysl, a že lásce a věrnosti se člověk musí učit, a to jak v manželství, tak i mimo něj. (Efezským 5:25, Koloským 3:19, Lukáš 6:27, 6:35, Matouš 5:44) To je opravdová svoboda, která stojí na víře v Boha a důvěře jednoho k druhému!

Dvojí měřítka

Na každém rohu na nás z billboardů a časopisů hledí svůdně nalíčené a téměř nahé „osmnáctky", ale běda muži, který se chtivě zadívá. Běda tomu, kdo se neovládne a některou z těchto vyzývavých slečen zneužije. (Matouš 18:7) „Tvrdě potrestat!", volá veřejnost, která vychovává ženy a dívky od útlého mládí k tomu, aby byly přitažlivé a zkušené. Desítky módních časopisů dávají ženám a dívkám marnivost za příklad hodný následování. Navíc, společnost tyto všeho-schopné modelky a modely obdivuje a oslavuje. Pěstujeme a propagujeme svádění, ale odsuzujeme a zatracujeme všechny, kteří se nechali svést! Zastánci „dobrých mravů" volají z plných plic „Pryč s prostitutkami! Pryč s nevěstinci! Pryč s násilím vůči ženám!", přitom vychovávají dívky a ženy k tomu, aby se už od svých 12 let malovaly jako nevěstky, oblékaly vyzývavě, nosily minisukně a hluboké výstřihy a tvářily se svůdně ... a hlavně, aby vypadaly sexy a myslely sexy! (Římanům 8:5-7) O tom, že žena není jen sexuální objekt mužské touhy, ale že je plnohodnotná lidská bytost, že je pomocnicí muže, že je pro muže pomocí jemu rovnou a spolu s ním dědičkou daru života, že je jeho slávou a požehnáním a objektem jeho lásky a ochrany, že byla žena stvořena pro muže, nikoliv muž pro ženu ... o tom v dívčích časopisech a v novinách nenajdeme ani slovo! Říkáme: „dnes je jiná doba!" A já odpovídám: „Ano, dnes sklízíme to, co jsme sami teprve nedávno zaseli". Kdo holduje sexuální svobodě, jde

  • ... jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání ... (Přísloví 7:22)

A tak každý, kdo svévolně vykročí proti druhému člověku ve jménu vlastní svobody, tím o svobodu přichází. V oblasti sexuální to platí dvojnásob! Svůdné pohledy rafinovaně často nebo zcela obnažených žen z reklam a billboardů se denně vypalují „do mysli muže" a jitří jeho představivost. Trpí chtiví i ti, kteří nepovažují sexualitu za bezbřehou svobodu! Jako v začarovaném kruhu zažíváme prudký nárůst kriminality, zvláště sexuálně motivovaného násilí, pedofilie, prostituce, pornografie, drogové závislosti, všeobecné lhostejnosti a dalších negativních jevů v současné společnosti. Na jedné straně utrácíme miliardy na udržení veřejné bezpečnosti a pořádku, na potírání kriminality a na straně druhé [touto relativitou] oficiálně vychováváme davy sexuchtivých, penězochtivých a nezodpovědných lidí, kterým není nic svaté! „Hlavně že máme svobodu ..."

Mnozí zastánci konzervativních hodnot, křesťanští aktivisté, někteří politici, právníci a ekonomové jsou přesvědčeni, že se jim podaří pomocí vnějších zákonů, regulací, vyhlášek a obecních nařízení ukáznit takto morálně rozvrácenou společnost, ve které si každý dělá, co ho zrovna napadne a co je mu příjemné. Uvědomují si, že nemůžeme zůstat neutrální, nemůžeme se neomezeně vznášet v morálně neutrálním vakuu, které navíc neexistuje! My lidé nejsme neomezenými pány své existence! (Genesis 1:27) Nepatříme sami sobě, a to ani ve smyslu pasivním (být ovlivňován) ani ve smyslu aktivním (ovlivňovat). Každá naše volba je ve své podstatě „ano" nebo „ne" (Matouš 5:37), má jednoznačnou morální kvalitu a je přímým důsledkem toho, komu nebo čemu nasloucháme [nejvíce], a tedy komu nebo čemu věříme! Buďto jsme s Kristem nebo proti Kristu, žádná třetí možnost neexistuje. Buďto plně respektujeme Jeho Slovo a žijeme, jak se Bohu líbí, ne ze své síly, nýbrž vírou (Abakuk 2:4, Galatským 3:11), nebo si děláme, co chceme a sklízíme to, co zasíváme (Genesis 8:22). Způsob myšlení, mluvení a jednání bez zábran je cestou, na níž člověk svobodu ztrácí, nedokáže si ji udržet a možná ji díky tomu ještě ani nepoznal. Svoboda je [Bohem vymezený] životní prostor, který máme a je na nás, čím a jak ho vyplňujeme. Většina lidí nechápe, že svobodná vůle jim byla [Bohem] pouze zapůjčena a že budou [Bohem] voláni k zodpovědnosti za to, jak žijí, protože nejsou neomezenými pány své existence, nýbrž [pouhými] správci rozmanité Boží milosti. (1. Korintským 4:1-2, Lukáš 16, Římanům 6:23, 1. Timoteovi 2:13)

Svoboda je o vyváženosti, stabilitě, moudrosti a věrnosti, nikoliv o neomezenosti, bezuzdnosti a bezzákonnosti! Ztráta skutečné svobody totiž nepřichází zvnějšku, ale zevnitř. Každé otroctví začíná v myšlenkách a postojích, a o tom je hřích v biblickém slova smyslu. V tomto smyslu zaujímá sexuální neukázněnost a pornografie přední místo mezi vlivy, které vedou ke smrti duše - k rozkladu osobnosti a posléze k jejímu zničení, přesněji sebezničení.

Pornografie, intimita, manželství a rodina

Krutá lež, které většina lidí uvěřila, souvisí s láskou k bližnímu. Kolikrát jsme slyšeli od svých přátel a často i ve své vlastní rodině, že když se mají „dva" rádi, je „všechno" dovoleno. Správnost je věcí priorit a postojů. Víme-li, co je správné, můžeme bez obav prožívat i „to" příjemné, naopak, pokud známe jen příjemné a nestaráme se o to, co je správné a proč, vystavujeme se obrovskému nebezpečí promarněného života.

Dnes si málokdo uvědomuje, že sex mimo manželství, a tedy i před manželstvím, vztahy mezi lidmi i samotné lidi velmi hluboce zraňuje, rozděluje a zabíjí, tedy přesný opak toho, co dnešní svět slibuje a nabízí. Je zbytečné zjistit tuto neměnnou pravdu až na potratové klinice, v nemocnici, u soudu nebo na psychiatrii! Vztahy, mají-li být trvalé a hodnotné, vyžaduji [spolu]práci, sebeobětování, poctivost, čestnost, iniciativu, lásku a věrnost ... tedy všechno to, co pornografie odmítá a čemu se vysmívá! Reálné vztahy sice mohou přinést i zklamání, ale nikdy ne takové, jaké přináší do životů lidí virtuální svět pornografie. Proč? Protože pornografie vnitřně brání člověku otevřít se druhému člověku (tím spíše Bohu), vytváří v jeho duši mentální a emocionální bloky, neviditelné, přesto mocné hradby, které není snadné odstranit často ani po mnoha letech. Pornografie lidem brání navazovat čisté a hodnotné vztahy s druhými lidmi. Lze to říci i tak, že bez pornografie můžeme v reálných vztazích zažít čas od času zklamání a nenaplnění, ale ve virtuálním světě pornografie ho budeme zažívat neustále. Asi nejhorší věc, kterou může muž ženě nebo žena muži udělat, je krádež panenství následovaná ukončením vztahu. Druhá nejhorší věc, v jistém smyslu horší než ta první, je, když při tom dojde k otěhotnění. Pornografie nabádá muže k tomu, aby měli sex s co nejvíce ženami, ženy aby poznaly co nejvíce mužů ... nezodpovědně, bez vztahu, bez lásky, bez závazků. Jen si užít a jít ... podobně jako v té reklamě na vlasový šampón ... „umýt se a jít." Zarážející na tom je, že právě ženy, kterých se sexuální zneužívání týká nejvíce, jsou za peníze ochotné udělat v podstatě cokoliv, i ty, do kterých byste to nikdy neřekli. Opět je to o výchově a budování charakteru člověka. Vychovat ženu, kterou zajímá jen to, co si mají na sebe obléknout, jak se učesat a namalovat, není těžké. Ale vychovat citlivou, čistou, milující a věrnou ženu, která umí říci hlasité „NE!" na jakoukoliv nemorální nabídku, i kdyby jí to mělo přinést zlatý zámek a tučné bankovní konto ... to vyžaduje péči! Mimořádnou péči! Když je oheň v bezpečí rodinného krbu, dává celé rodině teplo i světlo, je vzácný, hřejivý a užitečný. Pokud se ale dostane z krbu ven, začíná nepříjemně pálit, dusit a ničí všechno, co mu stojí v cestě. Tak může shořet i celý dům a často i mnohem více. Pornografie je 100% škodlivá právě proto, že prezentuje a propaguje lidskou sexualitu mimo „manželský krb" - mimo intimní, trvalý a láskyplný vztah dvou lidí - manželství muže a ženy, kde jedině má svůj smysl a místo. Manželství je vztah, který funguje na principech [krevní] smlouvy - vzájemného a úplného vydání se, (Římanům 7:2, Židům 13:4) a nikoliv na příznivých nebo nepříznivých okolnostech, pocitech a přáních. Manželství není na zkoušku, podobně jako těhotenství nebo výchova dětí, proto je tak důležité mít moudrost a trpělivost při výběru vhodného životního partnera. Manželství není lidský výmysl, ale Bohem ustanovený vztah mezi mužem a ženou, vztah, který je základem rodiny, výchovy dětí, a v důsledku toho i celé lidské společnosti. Protože autorem manželství je sám Bůh, má také právo na něj dohlížet a soudit každého, kdo manželství nerespektuje. Historie nás učí, že vždy, když lidé přestali respektovat instituci manželství a rodinu, vedlo to v krátké době k rozkladu společnosti, a následně k jejímu úplnému zničení. Opět vidíme, že Boží vůle není nikdy namířena proti člověku, nýbrž pro člověka.

Psychologické studie z poslední doby

Pornografie může na první pohled vypadat jako [nevinná] hra [pro dospělé], jako nezávazné odreagování, ale ve skutečnosti každou ze svých obětí drží nemilosrdně pevně a většinou na hodně dlouho. Pornografie je jako spirála otočená vzhůru nohama ... čím hlouběji jste, tím rychleji se propadáte ještě do větší hloubky! Každé sexuální vzrušení je doprovázeno vyloučením hormonu adrenalinu, který vede k tomu, že sledované pornografické obrázky se chemicky „vypalují" do naší trvalé paměti. Nejsilnější je tento efekt ve spojení s masturbací. Je to jako spirála závislosti, která potřebuje stále víc ... posouvá morální hranice stále dál a dál. Minulý měsíc přinesly obrázky nahých žen dostatečné vzrušení, dnes už je k dosažení stejné úrovně vzrušení potřeba tvrdé porno. Lidé - zejména mládež (12-17 let) a střední generace (35-49 let) - kteří denně stráví několik hodin prohlížením pornografických internetových stránek - doma i v zaměstnání - nejsou dnes už žádnou výjimkou.

Stránky http://www.porn-free.org prokázaly, že pornografické obrázky a filmy jsou do naší mysli ve stavu erotického vzrušení doslova vypalovány a vrací se v nejméně očekávaných situacích.

Někteří bývalí narkomani říkají, že vzdát se umělé drogy je mnohem snazší. „Je to 'jenom' tělesná závislost. Když přestanete brát drogy, můžete se z toho dostat vcelku rychle. S pornografií je to ale něco úplně jiného. Drogu si totiž vyrábíte vy sami svým myšlením a cítěním." Problém je v tom, že přestat brát myšlenky není tak snadné jako přestat si píchat drogu nebo polykat tablety. Ukáznit myšlenky a emoce je mnohem těžší, než dostat se ze závislosti na tvrdých drogách. Pornografie ukazuje jen jednu stranu mince, pochopitelně tu lepší, slibuje vzrušení, dokonalé naplnění, svobodu a nezávislost, ale realita je zcela opačná. Pornografie není ve skutečnosti schopna naplnit nic z toho, co sama prezentuje a na co se snaží nalákat co nejvíce lidí. Všechno, co prezentuje sexuální nevázanost, je přesným opakem intimity, pro kterou jsme byli všichni Bohem stvořeni a kterou denně všichni hledáme. Je to Bůh, kdo do nás vložil touhu po intimitě, po živém vztahu, po radostné úplnosti a vzájemnosti. Bůh do nás vložil tuto touhu, a proto jenom On ji dokáže beze zbytku naplnit. Tuto duchovní kvalitu můžeme prožívat skutečně jen v láskyplném a důvěrném vztahu s Ním (o tom je evangelium Ježíše Krista) a do určité míry s jednou ženou uvnitř celoživotního manželského svazku! Všechno ostatní znamená minout cíl a v případě pornografie to znamená doslova mířit na druhou stranu! Jinými slovy, je to cesta do pekel.

Skutečná tvář pornografie

Většina pornoherců - mužů i žen - jsou ve většině případů (až 90%) závislí na drogách a alkoholu. Jsou to ve skutečnosti hluboce zranění a nenaplnění lidé, většinou bez rodiny, bez opravdových vztahů a bez lásky. Svým způsobem života dokazují, že prožívají intenzivní nenaplnění, zklamání a nepřijetí sebe samých [v „běžném" životě] a že v hloubi svého srdce touží po naplnění, opravdovosti a intimitě. Naprostá většina pornoherců a lidí pracujících v pornoprůmyslu pochází z rozvrácených rodin, mají za sebou často kruté a depresivní dětství, časté sexuální zneužívání v rodině, samotu, nezájem a násilí, někteří byli znásilněni - často opakovaně, bylo jim ukradeno panenství v období dospívání, mají homosexuální zkušenosti z dětství a z období dospívání, žili chaotický a promiskuitní život a co je nejsmutnější - mnoho mladých pornoherců - mužů i žen - zemřelo tragicky buď na předávkování tvrdými drogami, nebo sami spáchali sebevraždu (viz články a statistiky na stránkách bývalé pornohvězdy Shelley Lubben z USA, která přijala Ježíše Krista a prožila hluboké obrácení a uzdravení svého života:

http://www.shelleylubben.com/

Většina pornoherců a pornohereček jsou mladí lidé bez vzdělání, bez peněz, bez rodiny a bydlení a hlavně bez jakéhokoliv vědomí vlastní hodnoty. Ve většině případů jsou při natáčení filmů pod vlivem drog, protože by většinu scén jinak nebyli schopni vydržet. Všechno, co je nakonec vidět v hotovém filmu, je fikce. Co konzumenti nakonec v hotovém filmu vidí, jsou jen pečlivě sestříhané a mnohdy počítačem upravené snímky, ve kterých jsou obratně zamaskované stopy násilí, drog a alkoholu, aby vše vypadalo tak, že pornoherci jsou vlastně nejšťastnější lidé na světě a že to, co jste právě viděli, je to nejúžasnější, co může člověk zažít. Už vám neřeknou o pornohercích - mužích i ženách, kteří jsou zvrhlí, sadističtí a duševně nemocní, protože nenávidí sebe a to, co dělají. Už vám neřeknou, že celý pornoprůmysl je jedna veliká žumpa plná zoufalých, zvrhlých a [vnitřně] osamělých lidí, kteří se točením a focením pornografie zoufale snaží získat pozornost a zájem druhých lidí a kromě toho i peníze a „slávu" ...

- Mgr. Libor Votoček -, Fyzik a učitel

Absolvent MFF UK Praha

Maranatha LifeStyle/Science manager

libor.votocek@maranatha.cz