Mnozí víte, že již několik let ve spolupráci s Milanem Hudecem a Mikulášem Zavillou a jeho týmem spolupracovníků připravujeme a vysíláme na Slovensku pořady prostřednictvím Radia Lumen. Dlouhodobá spolupráce při tvorbě programů pro HCJB WORLD RADIA, TWR CZ a SK nejen pokračuje (už více než 20 let), ale společně vstupujeme do nádherného završení společného snažení. Po letech individuálního i společného hledání cest k přidělení rozhlasové FM licence přinášíme DOBROU NOVINU. Po mnoha nadějích a zklamáních byla přidělena rozhlasová frekvence FM 107.7 v Banské Bystrici.

Touto cestou chceme poděkovat Milanovi Hudecovi za jeho vizi křesťanského rozhlasového vysílání na Slovensku. Za obětavou a neúnavnou službu děkujeme především všem dobrovolníkům, kteří nám od počátku nezištně pomáhají. Děkujeme všem, kteří se za naši práci v CZ a SK modlí a finančně jí podporují. Děkujeme Radiu Lumen za umožnění dosavadního vysílání. Modlíme se, aby vysílání mohlo začít co nejdříve. Prosíme, neustávejte v modlitbách, aby Pán Bůh další krok spolupráce požehnal a ochraňoval, aby současné i budoucí vysílání přineslo požehnání mnohým.

  • Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? (Římanům 10:14)

 

Milí Steigerovci,

valí sa toho na nás moc zo všetkých strán. Stručne zhrniem iba to, čo sa týka projektu vysielania:

Na základe úspešne skoordinovanej frekvencie Lubo Vyhnánek podal 26.5. 2008 žiadosť o licenciu na vysielanie. Dňa 16.6. 2008 bude verejne vypočutie na Rade pre vysielanie. Ak nevzniknú nepredvídane problémy, do niekoľkých dni na to by sme mali dostať licenciu. Ak dostaneme licenciu, musíme začať vysielať do 1 roka. ... Medzitým robíme prípravy na technickú realizáciu vysielania. Robí sa výberové konanie na dodávku antenného stožiara. Pripravujeme nájomnu zmluvu s majiteľom budovy, kde bude umiestnený vysielač. Lubo V. mi dal oficiálne splnomocnenie podpisovať na lokálnych úradoch potrebne formality. ... Vzhľadom k tomu, že nám povolili väčší vysielací výkon, cena vysielača bude o niečo vyššia. Budúci týždeň príde do B. Bystrice Lubo V. Mame stretnutie s lokálnymi pastormi evanjelikálných cirkvi a Evanjelickej cirkvi. Chceme ich oboznámiť o možnostiach spolupráce a tiež o finančných potrebách na prevádzku vysielania. Veríme, že ich nadchneme pre tuto spoluprácu. Budeme môcť vysielať lokálne programy podľa potreby a našich možnosti, i keď zatiaľ nemáme lokálne štúdio.

Nech Vám Boh žehná na konferencii a ochraňuje na všetkých cestách. V Kristovej láske Vás pozdravuje,

Milan

Chceme vám s radosťou oznámiť, že Rada pre vysielanie a retransmisiu nám priklepla na svojom jarnom zasadnutí VKV frekvenciu 107,7 MHz pre Banskú Bystricu.

V mene všetkých kolegov,

Lubomír Vyhnánek a Milan Hudec

 

Radio 7 - FM 107,7 http://www.radiotv.sk položilo nasledujúce otázky:

radiotv: Súhlas Rady pre vysielanie a retransmisiu chýba tomu, aby Rádio 7 spustilo svoje vysielanie v FM pásme. Má sa tak stať v Banskej Bystrici, kde pred viac ako 15 rokmi začalo vysielať rovnako zamerané Rádio Lumen (najskôr r. Mária). Prečo ste sa rozhodli začať práve tu?

Nebol to žiadny cielený zámer z našej strany. Jednoducho na tomto mieste sa nám podarilo skoordinovať frekvenciu. Po Bratislave, kde sme sa neúspešne snažili získať frekvenciu minulý rok, je to už druhý pokus a máme nádej, že bude úspešný. Po rozbehnutom vysielaní cez satelit Astra 3A pred dva a pol rokom sa chceme dostať s našim programom aj do FM pásma, aby nás bolo možné počúvať na bežných rozhlasových prijímačoch. Je to nová príležitosť dostať sa bližšie k ľuďom a osloviť ich našou ponukou.

radiotv: Na prvé počutie medzi rádiom Lumen a Rádiom 7 nie je veľký rozdiel. Rovnako ide rodinné rádiá a skladba vysielania je tiež podobná. Pár rozdielov sa však nájde. Rádio Lumen spolupracuje najmä s Rímskokatolíckou cirkvou. V rádiu 7 dostávajú priestor aj ostatné cirkvi. Líši sa aj hudobný formát, ktorý je v Rádiu 7 zameraný najmä na gospelovú hudbu. V čom je rozdiel podľa Vás a prečo by mali ľudia počúvať práve Rádio 7?

Filozofia Rádia 7 je postavená na snahe priniesť ľudom evanjelium nášho Pána Ježiša Krista spôsobom zrozumiteľným postmodernému človeku. Nejde nám o propagáciu náboženstva ani nejakej konkrétnej cirkvi. Chceme sprostredkovať skúsenosť stretnutia so živým Bohom, ktoré dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť život človeka. Znamená to, že chceme hovoriť o praktickom živote, a reagovať na to, čo sa okolo nás deje z hľadiska kresťanských hodnôt. A - ako ste už povedali - sme jediné rádio, ktoré vysiela najmä gospelovú hudbu všetkých žánrov. Tešíme sa z toho že naše poslucháčske spektrum z radov kresťanov je naozaj široké, ale ťažisko našej práce by sme chceli posúvať tak, aby sme boli schopní osloviť viac poslucháčov, ktorí sú duchovne hľadajúci. V snahe naplniť tento cieľ sme otvorení k spolupráci s kresťanskými cirkvami, ktoré majú aliančnú stratégiu, to znamená s tými, ktoré sa navzájom akceptujú.

radiotv: Koncom minulého roka bolo satelitné vysielanie ako aj celá ďalšia budúcnosť projektu ohrozená (link). Dnes sa však rádio chystá na expanziu. Čo k tomu prispelo?

Jednoznačne k tomu prispeli naši poslucháči a priaznivci, ktorí nás podržali modlitebne a aj finančne. Berieme to ako Boží zásah do problémov, ktoré sme mali.

radiotv: V prípade, že sa Vám porí získať banskobystrickú frekvenciu 107,7 zmení sa aj programová štruktúra rádia? Bude sa aj na tejto vysielať český program?

Zmeny budú skôr formálne, vážnejšie dramaturgické zmeny zatiaľ nechystáme. Na nové výzvy budeme reagovať priebežne. Vysielanie našej českej redakcie považujeme za výrazný rys nášho rádia, ktoré nemá v našich podmienkach analógiu. Veríme že naďalej aj týmto programom budeme prispievať k tomu, aby sme nehľadeli ako národ iba sami na seba, ale vnímali aj dianie v kresťanskom svete v širšom kontexte a vzájomne sa duchovne obohacovali. Blízkosť našich národov k tomu dáva všetky predpoklady aj keď v mnohých pohľadoch sme rôzni.

radiotv: Aké sú plány Rádia 7 pre najbližšie obdobie?

Začať vysielať v Banskej Bystrici a modlíme sa za to, aby sa nám podarilo dostať aj do ďalších miest na Slovensku.

bbmediainfo@gmail.com.

Prosíme modlete se s námi, aby všechny přípravy, výběrová řízení, smlouvy, finanční zajištění a předběžný termín zahájení vysílání 1. 1. 2009 byl naplněn a uskutečněn. Modlete se prosím za každého jednotlivce celého projektu, aby mezi námi a při všech změnách vládl Boží pokoj, radost a vzájemná důvěra.

Všem předem děkujeme za modlitby, věrnost a dosavadní podporu.

Vaši Steigerovi a spolupracovníci Radia 7