Milosrdný Bože, posvětiteli lidských životů, dárce snášenlivosti a pokoje! Oprosť mě od pokušení zatvrdit se a neodpouštět. Otevři mi zrak pro skutečnost, jak volněji se dýchá, přestanu-li být zaujat proti někomu a dokáži-li mít lidi rád, něčemu svatému kladně se oddat, tvořivě působit a sebe rozdávat. Děkuji ti, žes nám to krásné a svaté přiblížil v Ježíši Kristu. Dej, abych i lidské houfování viděl v jeho světle, vždyť ne každé shluknutí je požehnané. Chraň mě, mou rodinu a lidstvo před zatvrzelostí. Prosviť i naše shromáždění duchem toho, který nás překvapil odkazem: Milujte nepřátele, a který věděl, proč máme dobře činit těm, kdo nás nenávidí. Dej nám začít již tento den.