Reportéři amerického večerního televizního zpravodajství natáčeli rozhovor s mladou dívkou, která se živila prostitucí. Dívka nebyla příliš sdílná. Její vzhled a oblečení bylo provokující. Na otázky reportéra odpovídala sebevědomě a úsečně, že nedělá nic mimořádného, vždyť nejstarší řemeslo má své místo i dnes. Během rozhovoru si reportér všiml, že má dívka na krku zlatý křížek. "Vidím, že máte na krku křížek", pokračoval reportér, "jste věřící?" Kamera zabrala hrdlo dívky a křížek rázem zaplnil střed obrazovky. "Ne, ne", reagovala dívka, "nejsem vůbec nábožensky založená". "Proč tedy nosíte křížek?" Nastala chvíle ticha a potom dívka řekla: "Jako dítě jsem věřila v Boha, ale to bylo již dávno. Křížek je jen památka."

  

Kříže a křížky v mnoha provedeních nosí především mládež. Někteří lidé nosí křížek pro štěstí nebo jako vzpomínku. Kdo si uvědomuje, že právě kříž je klíč k víře, která otevírá zavřené dveře, aby mohl člověk vstoupit do Boží přítomnosti?

Věřící i nevěřící lidé nosí na krku křížky, stalo se to módou; církve vztyčují kříže i ukřižovaného Krista v katedrálách, patří to k tradici i výnosnému obchodu; starožitnictví nabízejí sběratelům kříže s ukřižovaným Kristem. Říkáte si, kříž je ozdoba, umělecký předmět a pro někoho i symbol víry, co je na tom špatného? Nic, jen snad to, že mnozí zapomínají, že Pán Ježíš Kristus nezemřel v katedrále mezi svícemi, ale mezi dvěma lotry na veřejném popravišti. Zapomínají, že Pán Ježíš Kristus byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Proč zůstává jeho tělo na kříži? Nikdy nesmíme zapomenout význam kříže, na kterém zemřel Syn Boží, aby zachránil člověka od věčné záhuby. Člověk, který v katedrálách vnímá před křížem jen klid a mír vznešené atmosféry a není zastíněn křížem, na kterém umíral náš Pán a Spasitel, prožívá sebeklam. Kdo z uživatelů symbolu kříže si uvědomuje, že právě na kříži místo mezi dvěma lotry patřilo nám?

  • Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. (Galatským 6:14)