Čtvrtá světová konference UN v Pekingu se stala prominentním hlasem feministek, které představily ženám nové společenské a biologické definice. Zatnuté pěsti feministek vypovídají o motivaci žen, které nejsou ochotny se smířit s tradiční rolí žen, mužů a rodiny.

Sto dvaceti stránkové prohlášení žen "Platforma pro akci" se odvolává 216 krát na "gender" (nerozlišuje pohlaví) místo obvyklé terminologie, která souvisí s tradičními pohledy na sexuální role ve společnosti a sexuální orientaci jedinců. Terminologie jako "matka, otec, manželka, manžel" a vzájemné vztahy mezi nimi nepatří do terminologie feministek. Moderní hnutí žen soustřeďuje pozornost na "power outside of home" - sílu postavení ženy mimo domov. Nerovnoměrná dělba práce a povinností v oblasti rodičovství a péče o domácnost prý omezuje možnosti žen dosáhnout rovnoprávného rozvoje schopností a patřičného společenského ocenění.

Muži utlačovatelé a ženy oběti

Hovoříme-li o tom, že žena je donucena kvůli mateřství být mimo veřejné dění, potom mohou muži tvrdit, že jsou podobně vyloučeni z rodinného života, protože musí většinu času trávit v zaměstnání, aby zajistili rodině živobytí. Takový názor může vyvolat zkreslený pohled na partnerské role, které přivádějí muže do nuceného otroctví. Jestliže jsou ženy majetkem, který muži žárlivě střeží nebo vymění za mladší model, potom muži nejsou nic jiného než prostředek, který slouží ženám k finančnímu zajištění a ochraně před nebezpečím v době války. Od mužů se očekává, že pro záchranu žen a dětí nasadí bez váhání vlastní život, nejen ve své rodině, státu, ale i v cizích zemích. Do role odpovědnosti se muži rodí, bez rozdílu rasy, národnosti a třídní příslušnosti. Ochrana je mužova povinnost v době míru i ve válce.

Zmatek v myšlení o rolích žen a mužů v moderní společnosti není otázkou práv, ale povinností. Ženy i muži by měly obětovat své osobní pohodlí a někdy i ambice, usměrnit své touhy a přání, které odpovídají dané situaci. Ať se nám to líbí nebo ne, rodina zůstává i nadále jedinou institucí, která zajišťuje vhodné prostředí pro výchovu příští generace.

Proč jsou někteří muži ochotni podstoupit řadu těžkostí a přijmout zodpovědnost za život ženy a dětí? Proč jsou některé ženy ochotny podstoupit řadu těžkostí, které přináší manželské soužití a výchova dětí? Protože láska zůstává motivující silou lidského druhu. Slova Písma to potvrzují:

  • I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." (Genesis 2:18)

- "Don't know much" WORLD, Sept. 9, 1995 -