Zápas o duši č. 122

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 122

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Pětadvacátý ročník našeho časopisu přináší své poslední číslo, jeho obsah naleznete na webu a v tištěné podobě míří ke čtenářům.ZOD122 

Co v něm naleznete?

Hlavním tématem tohoto čísla je osoba Ježíše Krista. Článek Arthura Pinka se zabývá jeho dvojí přirozeností - lidskou a božskou, Peter Hammond se zamýšlí nad Kristovou podobou, v zamyšlení Charlese Spurgeona, které pochází z jeho rozsáhlého komentáře ke knize Žalmů, najdeme Krista ve Starém zákoně - popis stavu Jeho duše před golgotským křížem. Jiný příklad Krista ve Starém zákoně nám ukazuje kazatel Jerod Gilcher ve svém kázání o zdrcující vznešenosti Pána, jak je popsána v Izajášovi 6. Steven Cole pak ukazuje, jak osoba Ježíše Krista rozděluje. 

Pokračujeme dále v našem studiu doktrín milosti a to druhou částí předurčení k adopci, neboli přijetí za syny. Kromě toho Ernest Reisinger ve svém článku Učení a zbožnost vysvětluje, že veškerá křesťanská zbožnost vychází z učení, které zastáváme, a pro zdravou zbožnost je tedy naprosto nezbytné zdravé a biblicky zakotvené učení.  

Vracíme se i k tématu ekumeny v článku "Římskokatolická ekuména: Nechte promluvit italské evangelikály". Článek napsal předseda italské evangelikální aliance, pastor a zakladatel reformovaného baptistického sboru v Římě, a je v něm stanovisko evangelikálních církví Itálie, v němž ukazují, proč není možné spolupracovat s římskokatolickou církví. 

Také v tomto čísle se zabýváme mezilidskými vztahy - tentokrát jde o předmanželský vztah mladých lidí. V článku Dereka Rishmawyho je dvanáct rad, jak si ve vztahu udržet čistotu.  

Článek Carla Truemana o dostatečnosti je pozvánkou na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby. V časopise naleznete dvoustránku s programem konference a všemi dalšími potřebnými údaji.

Časopis uvozují dva články, které se týkají misionářů - prvním a úvodním článkem časopisu je příběh písně, kterou mnozí znají pod českým názvem "Šťasten jsem v Bohu svém". Tato píseň je součástí tragického - ale v Bohu šťastného - života manželů Staffordových. Závěrečný článek časopisu mluví o jiném manželském páru - Johnovi a Betty Stamových, který pro Krista položili svůj život v komunistické Číně.

Příběh písně (David Fielding)

K nebeské slávě (Julie Petrecká)

*** 

Předurčeni k adopci II. (Jaroslav Kernal) 

Učení a zbožnost (Ernest Reisinger)

*** 

V moci podsvětí mě neponecháš (Charles Spurgeon)

Osoba Krista (Arthur W. Pink)

Ježíš, který rozděluje (Steven Cole)

Jak vypadal Ježíš? (Peter Hammond)

Zdrcující vznešenost (Jerod Gilcher)

*** 

Dvanáct rad, jak si ve vztahu zachovat čistotu (Derek Rishmawy)

Dostatečnost Písma (Carl Trueman)

Římskokatolická ekumena: Nechte mluvit italské evangelikály (Leonardo De Chirico)

Jaká by měla být dokonalost církve (Jan Amos Komenský)

V Hospodinu je mé dobro (Richard Greenham)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference 2015


Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2015

24. ledna 2015, Biskupské gymnázium Brno

1. Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

2. Sola Scriptura a spasení (Lance Roberts)

3. Sola Scriptura a církev (Jan Suchý)

4. Sola Scriptura a Kristus (Ján Šichula)

5. Sola Scriptura a praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

Na konferenci bude představena kniha A. W. Pinka "Užitek z Písma".

Přihlašujte se zde.


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)