Nejen pro ženy

Sexuální revoluce přinesla své neočekávané ovoce. Dnešní žena je ohrožena. Sociologové a sexuologové se ptají proč? Volnomyšlenkáři se zamýšlejí nad tím, proč dochází k sexuálnímu násilí nejen mezi morálně a mentálně narušenou mládeží, ale i mezi vysokoškoláky. V USA dochází na kolejích vysokých škol stále častěji k znásilnění i sexuálně motivovaným vraždám. Kriminální činy nezpůsobují zločinci a úchylkáři, ale samotní studenti, kteří v jednom okamžiku mohou být spolužáky a v druhém okamžiku jsou schopni zabít.

Většina dnešní mládeže je nespokojená a unavená životem. Mnozí neznají oddanost, obětavost, věrnost, čestnost, spolehlivost, přátelství, manželství a rodinu. Znají jen sobectví, násilí a pudy. Mnohé dívky a mladé ženy jsou fyzicky a emocionálně zničené. O lásku (sex) beze smyslu přestávají mít zájem. Mladí muži, kteří začali sexuálně žít bez manželského závazku v době povinné školní docházky, vidí ženu pouze jako objekt sexuálního vybití. Vzájemná frustrace vyústí v násilí. Žena je objekt, oběť, cíl, který neunikne. Ženy bojovaly o rovnoprávnost dlouhá léta, co však vybojovaly, přineslo nejhlubší úpadek úcty k ženě, manželce i matce. Mají volební právo, mají právo rozhodovat o svém těle, ale mužům i ženám společně chybí úcta k životu.

Mládež je sexuálně aktivní ve stále mladším věku. Potraty bez vědomí rodičů nedospělých dcer jsou v Americe příčinou ohnivých debat. Ve školách však nesmí zdravotní sestra dát žactvu ani aspirín bez vědomí rodičů. Těhotenství dívek do 20 let je společenskou, morální i ekonomickou pohromou svobodymyslného světa. Státu přibývají noví a noví kandidáti, generace svobodných matek, které bez státních podpor nepřežijí. Svobodné matky, opuštěné a delikventní děti, mládež propadají drogám a alkoholu. Rodí se stále více dětí závislých na drogách, nakažených AIDS a i jinak poškozených.

Sexuální výchova ve školách vyučuje nejen techniku a alternativní sexualitu, tedy homosexualitu, ale i jak provozovat především bezpečný sex, sex bez následků. Školní vedení, Plánované rodičovství, tlak homosexuálních osvětářů a zdravotníci rozhodli, že nejlepším řešením budou antikoncepční prostředky pro každého zájemce, aniž by konzultovali rodiče nebo rodinného lékaře. Tato osvěta skrze interrupční mašinérie plní svoji pokladnu miliardami dolarů. Plánované rodičovství a homosexuální organizace jsou v sexuální výchově mládeže ti nejaktivnější. Podle nich, čím dříve začne mládež pohlavně žít, tím lépe. Podle amerického standartu, který se ve školách vyučuje, vše, včetně bestiality a krvesmilstva, je přijatelné. Homosexuálové si vychovávají sexuálně aktivní mládež pro kterou je každý sexuální akt, kromě znásilnění, správný a přijatelný. Stačí si prostudovat statistiky jak se změnila mládež, vzdělání, rodina a národ za posledních 30 let, kdy z amerických škol byla odstraněna modlitba. Křivka, která tento trend sleduje, drasticky změnila úklon z téměř vodorovné se slabě vzrůstající tendencí (odpovídající růstu obyvatel) na více než 45 stupňů. Vzrostlo těhotenství mladistvých, počet rozvodů, počet násilných činů. Naopak, směrem dolů poklesly akademické znalosti, což potvrzují výsledky běžných maturitních zkoušek. Statistiky ukazují, že tam, kde se vyučuje sexuální výchova se všemi alternativními styly se zvýší počet těhotenství o 35%. Tam kde se vyučuje základní sexuální výchova, počet těhotenství poklesne o 14%. Těmto faktům by měli věnovat pozornost rodiče i vychovatelé.

Co se však mladí ve školách nedozví je, že intimní sexuální život je více než uvolnění sexuální energie. Láska dvou lidí není pouze sexuální akt, a sexuální akt neslouží pouze k rozmnožování. Osvětáři zapomínají, že základem každého zdravého sexuálního vztahu není pouze tělesná, ale i citová a psychologická složka. Ani tyto tři složky samy o sobě nejsou soběstačné. Lidské sobectví, které je nám všem vrozené, je největší nepřítel mezilidských vztahů. Pouze Boží plán, který máme pro ženy, muže, rodiny, ano i pro celou společnost, je jediná záruka morální, duchovní čistoty a prosperity. Boží zákony varují. Dříve nebo později budou i humanisté, sociologové, pedagogové a psychologové pod tlakem událostí vážit ovoce dnešního volnomyšlenkářství. Zbývá otázka kam nás neustále rostoucí násilí přivede? K diktatuře totality nebo ke skutečné svobodě? K totalitě, bez pochyby. Svobodu můžeme najít jen skrze Boží slovo.

Sexuální revoluce, rovnoprávnost žen, lež že nevázaná sexualita přináší tělesnou rozkoš, zanechává hluboké jizvy v rozvrácených manželstvích a nemanželských dětech. Pornografie hraje svou roli a mládež je do sexu zavlečena stejně zákeřně jako tomu bývalo s první cigaretou. Návyk, kterého se člověk těžko zbaví. Návyk, ze kterého se stane otroctví. Strach z Božího trestu je dnes pro smích stejně jako strach ze špatné pověsti. Strach z těhotenství a pohlavních chorob vyřešila moderní medicína. Potraty a antibiotika uvolnily další zábrany. Vynález penicilínu a antikoncepčních prostředků přinesl vytouženou sexuální "svobodu". Vztah mezi mužem a ženou se redukuje na ukájení pohlavních pudů. Strach z Boha v minulosti udržoval většinu v mezích jisté sebekontroly. Strach nás drží na uzdě i dnes. Šedesát pět procent těch, kteří se zdržují sexu mimo manželství mají strach z pohlavních chorob, 62% má obavy z možného těhotenství a 50% se obává rodičů. Stále vyšší procento rozvodovosti, sexuální promiskuita a uzákonění "práva žen" rozhodovat o vlastním tělu rozjelo krvavou mašinérii interrupcí a bezcitnosti nejen vůči dětem, ale i vůči ženám.

Většina dnešních rodičů a mládeže, nepoznala trestající ruku otce ani rodiči vštípený strach z Boha. Rodiče své děti nevychovávají k bázni, protože sami nevěří, že ...bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. (Př.16,6b)

- kas -