Reformace č. 33

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Mt 5,20)

Nemůžeme snadno vejít do království a patřit Pánu, aniž bychom svou věrností přesahovali náboženské lidi světského ražení. Věřící nesmí být horší v chování, nýbrž mnohem lepší, než formální příslušníci církve. V srdci a zvlášť v jednání máme být nad zákoníky a vychloubače. Království není pro buřiče, nýbrž pro dokonale poslušné. Požaduje od nás nejen svatost, úctu, celost a čistotu, ale i poslušnost, která se stává vnitřní součástí nás samých. Evangelium nám nedává žádné právo na hřešení, protože jsme křesťané a myslíme si, že jsme svatí. Ono nás posvěcuje i navenek i uvnitř naší duše slavným pokojem v zákonu Páně. Jakého Krále máme v Ježíši! Jakými lidmi máme být my, když vyznáváme, že jsme v jeho svatém Království! Jak se máme snažit plnit svatou vůli našeho Boha! Jak máme být rozhodní nedovolit si lehkovážně zacházet s jeho Zákonem a proroky!

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)


Nejvíce nenáviděná Boží vlastnost

Charles Haddon Spurgeon

Žádné učení není více nenáviděné světskými lidmi, než velké, ohromující, ale přesto naprosto jisté učení o svrchovanosti nekonečného Hospodina.


Co je to láska?

Paul Tripp 

Dvacet tři příkladů, které ukazují na to, co je to láska.


Co ještě zbývá (Tt 1,5) 2Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel Pavel ponechal svého spolupracovníka a syna ve víře Tita na Krétě s jasně definovaným úkolem - dát do pořádku to, co ještě zbývá. Co to bylo? Titus byl dobře instruovaný a kromě toho dostal ještě Pavlův dopis, kde mu Pavel úkol znovu opakuje - církev musí mít ustanovené starší. 


Synovo prvenství

Steven Cole 

Praktický smysl našeho textu je: Protože Boží Syn stojí nade vším, musíme se před ním sklonit jako před svrchovaným Pánem. Podívejme se na sedm výrazů, které vyjadřují jeho prvenství: 


Cesta k reformaci 1.Brandon Lucas 

Celkem deset let jsem se poklidně proháněl hladkou asfaltovou dálnicí teologie svobodné vůle. Postupem času jsem si však začal všímat toho, jak nedotčený svět okolo mě začíná ztrácet svůj lesk. 


Kalvín a zakládání sborů

Frank James III. 

Audionahrávka ze série přehledu církevních dějin, kde autor vysvětluje Kalvínův vztah k misii a k zakládání sborů. 


Umění aplikace

Jeramie Rinne 

 

Možná nám bude aplikace vždy tak trochu unikat, protože je v ní něco živého a dynamického. Aplikace je o tom, jak k nám Boží nadčasové poselství promlouvá dnes, a to dnes se neustále mění. Nebo ta potíž možná vězí ve skutečnosti, že exegeze je vědečtější částí přípravy kázání a aplikace je více o umění. A coby umění bude vždy trochu neuchopitelná. 


Vzhůru k nebesům 10

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Užitek z Božího slovaArthur W. Pink

Jaký užitek může mít člověk ze čtení Božího slova, a pokud jej nenalézá, co je třeba udělat, aby takový užitek ze slova Božího měl. 


Pravda vítězí! (Biblická konference)

Český biblický institut

Biblická konference při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Hlavním řečníkem bude Steve Lawson. 


 

 

Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY