Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 116

 
 
 
 

Pokoj Vám!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a pokud jste odběrateli tištěné podoby, tak ho bZOD116rzo naleznete také ve schránce. 

Co naleznete v novém čísle?

Hlavním tématem tohoto čísla je "kazatelská služba". Vybrali jsme několik článků, které se dotýkají služby kazatele - jak jeho poselství (článek Johna MacArthura), tak také internetové služby (Vic Gill), pastorační služby - především v kontextu 'zpovědního tajemství' ve vztahu k manželce kazatele (R. Scott Clark). Přidáváme také krátkou črtu ze života jednoho z nejvýznamnějších reformačníck kazatelů, Jana Kalvína a k ní jsme připojili ukázku z jeho komentáře Janova evangelia (komentář k verši J 3,16) a spolu s ní také příběh písně Amazing Grace (Úžasná milost) a jejího autora, kazatele Johna Newtona. 

Pověření vyplývající z bezchybnosti Bible: Výkladové kázání (John MacArthur)

Co by pastoři neměli říkat svým ženám (R. Scott Clark)

Šest důvodů, proč by pastoři měli využívat sociální sítě (Vic Gill)

Tvá vzácná milost (Amazing Grace) (David Fielding)

Ze života reformátora (Jaroslav Kernal)

...ještě mluví, ač zemřel (Jan Kalvín)

 

V tomto čísle přinášíme také několik článků, které se týkají ekumenické spolupráce:

Zamyšlení nad změnou papeže (D. Scott Meadows)

Monoteistický ekumenismus (Klára Steigerová)

Kdo je antikrist? (Pavel Steiger)

Lady Jane Gray 

 

Malé ohlédnutí za Zimní konferencí 2013 představuje článek slovenského řečníka (článek je česky) Petera Vajdy:

Spasení vede k proměně života a učení - 1 Te 1,9-10 (Peter Vajda)

 

Další dva články se zabývají křesťanstvím jako takovým a jeho praktickými dopady na náš život:

Křesťanství bez moci (Petr Unucka)

Lidé, kteří touží po bohatství (John Newton)

 

Na závěr přinášíme také přehled toho, jak jsme v uplynulém roce vynaložili svěřené prostředky:

Naše hospodaření v roce 2012 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


Pastorální konference na téma

Role Ducha svatého

7. - 8. června

Přidejte se k nám ve zkoumání skutečností, které Bible učí o „zapomenutém členovi“ svaté Trojice. 
Jednotliví řečníci budou objasňovat, co Duch svatý napsal o sobě samém v Jeho slově. Budou také upozorňovat na to, jak bychom měli očekávat jeho službu v různých aspektech v dnešní době.

Registrovat se můžete na webových stránkách konference (přihláška je zde).

 


Konference biblického poradenství 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy

24. - 27. července 2013

Přednáší dr. George Scipione.

Další informace včetně přihlášky naleznete na stránkách pořádájího sboru (Reformovaná presbyterní církev Modřany). 

 

 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)